Volume 12

Page 4103

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במאורעות מאי 1921 נפצע בשעה שעמד על המשמר בשכונות הספר של תל-אביב.

מראשוני המתנדבים לגדוד העברי - ראשון ליהודה, במלחמת העולם הראשונה.

בשנת 1934 יחד עם אחיו חיים ויוסף היו הראשונים שעלו על אדמת עמק חפר - היא כפר אביחיל ופעלו למען פיתוחה.

במלחמת השחרור, בעת המצור על "גבעת חיים" יצא להגנתה.

בעיצומה של מלחמת השחרור השתתף בקרבות בהדפת הלגיון הערבי מסרפנד אל-חרב (ע"י באר יעקב).

יסד את הספריה בבית הספר "גאולה" בת"א בשעה שילדיו למדו בו.

נשא לאשה את הניה בת אברהם יעקב קופילוביץ, צאצאיו : אברהם, שאול, מלכה אלכסנדרוביץ .

שלמה לויטה

נולד בליטה, בשנת תרכ"ב (1862).

לאביו אהרן זליג לויטה (ראה בכרך זה) ולאמו חנה לבית כהן. קיבל חינוך מסורתי.

למד נגרות בעירו.

עלה עם אביו לארץ בשנת תרמ"ג (1883).

גנבו את הגבול מליטה לאוסטריה. עברו עליהם הרבה תלאות וסכנות עד שהגיעו לאלכסנדריה (מצרים) ומשם ליפו ועברו למקוה ישראל.

יחד עם אביו והמשפחה היו מהמתיישבים הראשונים במושבה עקרון.

נשא לאשת את בלומה לאה בת מרדכי קלינסקי (מחלוצי ביאליסטוק ביהודיה (פ"ת). סבלה את כל התלאות ביסוד המושבה פתח-תקוה. נפטרה בפתח-תקוה, כ"ג אדר תרפ"ט -1929).

במקצוע היה נגר, ועבד עם אביו בבנין בתים במקוה ישראל, בנמל יפו, טחנת הקמח בנוה שלום ביפו ועוד.

במקוה ישראל ישב כ-20 שנה ועסק בבניינים. אחר כך עבר לפתח-תקוה, בנה שם את הנגרות של בית הכנסת הגדול יחד עם דוד נוביק (ראה כרך ב', עמוד 580).

במושבה פתח-תקוה הקים לו משק.

היה פעיל בעניינים הדתיים במושבה.

נפטר בפתח-תקוה, אדר תש"ב (1942).

משה שרייבר-סופר

נולד בדרוהוביץ (פולין), כ' סיון תר"ע (1910. 21.6).

לאביו הרב אברהם חיים סופר זצ"ל (בנו של הגאון הרב יצחק ליב סופר , שהיה בנו של הגאון הרב בעל "כתב סופר", בן הגאון רשכבה"ג מרן ה"חתם סופר". מצאצאי רבי עקיבא איגר זצ"ל) ולאמו צרטל בת ר' ישעיה שרמן. קיבל חינוך מסורתי בישיבות הונגריה, ואצל הרב שמעון סופר, בנו של ה''כתב סופר''.

היה בין מייסדי הישיבה הגדולה בעירו, בהנהלתם של האחים הגאונים קיטיגורודסקי. היה יו"ר קופות רבי מאיר בעל הנס בגליציה.

היה נציג הכנסיות הגדולות של אגודת ישראל.

היה בעל מכרות נפט במזררו (גליציה).

בשנת 1937 נשא לאשה את שושנה רבקה בת יוסף אברמציק. בשנת 1937 ביקר בארץ וב-1840 עלה עם משפחתו לישיבת קבע.

חבר הנהלת עיריית בני-ברק ויו"ר הוועדה הרתית מטעם הגוש החרדי ברציפות משנת 1942.

נהול כולל חבת ירושלים לעדת גליציה.

ממייסדי חוגי "חתם סופר" בארץ.

יו"ר הנהלת כולל "חיבת ירושלים".

עסקן מסור ליהדות החרדית בבני-ברק.

יבואן חמרים חימיקליים.

צאצאיו: בלה אשת יהושע דב קלינלרר, אסתר, דוד ישעיהו.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4103). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4103