Volume 15

Page 4743

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת 1961 נשא לאשה את עדנה בת אהרן אבן-חן (ראה כרד ט', עמוד 3302).

בשנת 1963 זכה בפרס "עמוס לב" לעתונות בעד סיפורו "בחזרה לשחקים" באותה השנה לקה במחלה קשה וחשוכת-מרפא, שקיצרה את חייו. נפטר בט' בשבט תשכ"ג (2.2.1963), בהיותו בן 29. נקבר בבית-העלמין ברמתיים. המונים ליווהו בדרכו האחרונה, בהיותו אהוב בשל תכונותיו הנפשיות הנעלות על בני-מושבתו, על חבריו הרבים בצבא וללא מדים.

לאחר פטירתו כונסו דבריו בספר נאה, עתירהתוכן ורב הכמות "בחזרה לשחקים" (המכונה על שם הסיפור, שזיכהו בפרס), בעריכת אהרן אבן-חן, בצירוף הקדמה מאת ראש אגף החינוך וההשכלה בצבא, אלוף-משנה אהרן זאב, עיטורים מאת פרי רוזנפלד וכמה תמונות של המנוח, ביניהן "אלי עם כובשי השחקים" (הוצאת הספרים "הדר", 1965). כדברי-המבוא לספר, שבין דפיו מצטיירת דמותו הרוחנית של אלי, כותב אל"מ א. זאב: "כל המקטרג על בני-הנוער בן זממנו - ילך אל הספר הזה".

הסיפור על שלשה עצים שבספר, מפרי-עטו של אלי, הועתק בירחון של התאחדות האכרים "אכרי ישראל" (בליון 59, שנת 1965).

הניח ילד רך: טל. (מ. ה.)

מאיר שחפ

נולד בעיר סניק (מחוז פריזיה שבהולנד) ביום הכיפורים, בתשרי תרנ"ז (1896). לאביו אליקים בן מאיר (חזן, שוחט, ש"ץ ומורה מטעם הקהילה. מחניכיו תפסו עמדה מכובדת בחיי התרבות בהולנד) ולאמו חנה בת מנחם קייזר (ילידת הולנד).

בגיל שלוש עבר עם הוריו לרוטרדאם ושם למד בבית-ספר ממלכתי-כללי ובית-ספר יהודי-דתי. בהתבגרו השתלם באופן אוטודידאקטי.

בנעוריו עסק בבית-המסחר של אביו למיצרכי מזון.

במלחמת העולם הראשונה, כאשר להולנד הנייטלאלית הגיעו פליטים יהודים ממזרח-אירופה, החלה שם לשגשג התנועה הציונית - והוא נרתם בעבודתה.

בהיווסד תנועת "החלוץ" בהולנד לאחר המלחמה. היה מראשוני חבריה ויצא להכשרה חקלאית והתמחה, בעיקר, בגידול בקר ותעשיית מוצרי חלב. בהכשרה היה כשלש שנים.

בשלהי שנת 1921 הגיע להולנד שליח מארץ ישראל, חבר "קבוצת הקליפורנים" בבנימינה לשם רכישת פרות. השליח גייס שלשה צעירים מחלוצי הולנד - והיא (שחפ) ביניהם - למען טפול כבהמות, ובאופן כזה עלה לארץ עם חלוצי העליה השלישית.

כמדריך לתוצרת חלב עבד בקבוצת באר-טוביה, כקבוצת כנרת ובמקווה ישראל.

בשנת 1923 התארגנה בעין-גנים שעל-יד פתחתקוה קבוצה של חלוצי הולנד למטרת התנחלות. הוא נימנה עם חברי הקבוצה הזאת, שעבדו בכל ענפי החקלאות, בסביבת פתח-תקוה.

בשנת 1924 רכשו חברי הקבוצה, בסיועו הכספי של אוסקר פישר, הציוני הבלגי הנודע, חלקת אדמה בסביבת רמתיים (כיום: הוד-השרון), והם היו ממייסדי המושבה הזאת בשרון הדרומי, השוכנת ליד כביש פתח-תקוה - חיפה (1925).

ב-1927 נשלח דב (אריק) מוזס , ממייסדי רמתיים (ראה ערכו בכרך ו', עמוד 2531), להולנד, בכדי לקבל הלואה, לביסוס המושבה. בעזרת "קרן היסוד" בהולנד הצליח בשליחותו, ותודות להלוואה שהשיג, הוקמו המשקים הראשונים ברמתיים.

הקים משק מעורב (פרדס, רפת, לול) וטיפח אותו שנים רבות, אולם מחמת בריאותו נאלץ לעזוב את החקלאות והחל לעבוד במזכירות של ועד המושבה, בשנים האחרונות כיועץ למסים ממשלתיים.

בשנת 1929 נשא לאשה את בוקס בת אליהו כהן (אלחסיד), ילידת ירושלים, מפעילות "וויצ"ו, נכדתו של הרב מנחם שם-טוב הכהן-אלחסיד (ראה ערכו בכרך הראשון, עמוד 365).

פעיל כל שנות חייו ברמתיים בחיי הצבור במקום וכיהן במוסדות רבים: חבר ועד המושב והמועצה המקומית, חבר הועד החקלאי, חבר ועדת השמות וועדת התחבורה, מזכיר אגודת המים "חברת ההשקאה", חבר ההנהלה "בוסתן", חבר החברה לפולקלור "ידע עם", יושב-ראש מפלגת הציונים הכלליים ברמתיים ונציגה בועידותיה הארציות ובמוסדותיה, יושב ראש האגודה "מיסדי רמתיים ובוניה",

APA citation

Tidhar, D. (1966). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 15, p. 4743). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/15/4743