Volume 8

Page 3096

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חיים סלבין

נולד בפרופויסק (רוסיה) בשנת תרס''ב (20.2.1902). לאביו אריה ולאמו פניה לבית חזנוב. קבל חנוך בגמנסיה של רטנר בהומל, בית ספר טכני גבוה במוסקבה.

ב-14 ליולי 1924 עלה לארץ.

באותה שנה החל לעבוד בחברת החשמל בבנין תחנת החשמל בטבריה.

בשנת 1924 נשא לאשה את מרים בת יהושע לייקין. בשנות 1926-29 עבד במדידות והכנות לבנין תחנתהכח בנהרים.

בשנות 1929-34 בהקמת והנהלת תחנת הכח בנהרים.

פעילות בהגנה.

בשנות 1934-39 בהנהלת תחנת הכח בתל-אביב, הקמת והנהלת תחנת הכח רידינג ליד הירקון.

השתתפות בתעשית נשק של ההגנה.

בשנות 1939-42 בהנהלת תחנת הכח רידינג והנהלת תעשית נשק של ההגנה.

בשנות 1942-44 בהנהלת תעשית הנשק הבלתי ליגלית של ההגנה.

בשנות 1945-47 ברכישת מערכת מכונות וחלקים להקמת תעשית נשק באמריקה והעברתם באופן בלתי ליגלי לארץ.

בשנות 1947-48 בהקמת תעשית נשק בלתי ליגלית. בשנות 1948-49 בהנהלת תעשית הנשק של המדינה. בשנות 1950-51 בניסויים בשיטות חדשות להקמת בתי בטון לעולים.

בשנות 1951-53 בהקמת בית חרושת "ספן" בעמק הירדן.

בשנות 1955-56 בהקמת בית חרושת לסוכר בעפולה.

יעקב אביעד (וולנסקי)

נולד בירושלים בר"ח שבט תרפ"ב (30.1.22).

לאביו אהרן זליג ולנסקי (ראה ערכו בכרך ה', עמוד 2328) ולאמו שושנה בת ר' אליהו הכהן (ראה ערכו בכרך ד' עמוד 1832).

קבל חנוך מסורתי והשכלה כללית. מוסמך לחנוך מטעם ביהמ"ד למורים של "המזרחי" (תש"א) ובעל דיפלומה במדעי המסחר (תש"ג).

משנת תש"ג מועסק בפירמה "קסלמן וקסלמן", רואי חשבון.

תש"ה-תש"ו: סגן נשיא לשכת א. צ. א. (צעירי בני ברית) בירושלים.

חבר ה"הגנה" וקצין (בדרגת סגן) בצ. ה. ל. בתקופת מלחמת השחרור.

משנת תש"ב מפרסם מאמרים ושירים בכתבי-עת ובקבצים שונים: הד-ירושלים, ההד, לוח-ירושלים, עתון המגן, עתון היום, סיני, זמנים, ידיעות בני-ברית, נרותשבת, הבוקר, הצופה, מחברת, מחניים, זרעים, העדה, וכו' וכו'. על אחד משיריו מובאת הערכה ספרותית בספר "ירושלים בשירתנו החדשה" לש. בן-ברוך (עמוד 313).

כמה משיריו שודרו ברדיו. אחד ממאמריו נתרגם ע"י סופר צרפתי.

בשנת תש"י (1950) נשא לאשה את חסידה בת ר' חיים רקובר (בוגרת ביה"ס התיכון אולינה די-רוטשילד בירושלים. אביה נמנה עם חשובי הסוחרים בירושלים).

צאצאיו: אליהו (נולד תשי"ב) ; אורית (נולדה תשט"ז).

ד"ר אליעזר חניאל (פיקהולץ)

נולד בעיירה קופיצ'ינצי (גליציה המזרחית), ו' סיון תר"מ (1880).

לאביו אברהם גרינפלד ולאמו רבקה לבית פיקהולץ,

APA citation

Tidhar, D. (1957). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 8, p. 3096). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/8/3096