Volume 4

Page 1832

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היסוד והועדה לעבודה עברית, היה חבר המפקדה האזרחית של ההגנה למחוז הגליל במשך 20 שנה ; חבר הועד הארצי של מגן-דוד אדום, חבר מועצת מערכת "הרפואה", יו"ר איגוד הפטיזיולוגים (מומחים למחלות ריאה) בישראל.

פרסם מאמרים בעתונות הרפואית בצרפתית, אנגלית ועברית.

צאצאיו: אגנס (גומרת פקולטה להיסטוריה ושפות באוניברסיטת לונדון), בתיה (שרתה במטה ההנדסה של חיל האויר הישראלי), ז אב (בוגר בי"ס תיכוני למסחר בת"א).

שלמה ארזי (טננבוים)

נולד בזורינץ, פולין, י"א אב תרס"ב (14.8.1902), לאביו צבי (ראה בכרך זה) ולאמו מרים בת ר' משה רייכרט. נתחנך בגימנסיה העברית בלודז', השתתף בפעולות תנועת הצופים הציונית "השומר" (שהפכה אח"כ ל"השומר הצעיר") ובהכשרתה החלוצית, - ובשנת 1920 עלה לארץ עם חברי הכשרתו באניה "טריאסטה", מהראשונות שהביאה עולים מאירופה אחרי מלחמתעולם א'.

עבד בסלילת כביש עפולה-נצרת, כפועל בנין בת"א ואח"כ בניהול עבודות בנין וכבישים וניהל את בנית התערוכה הראשונה בתל-אביב. יצא לגרמניה, למד בפוליטכניון בפרידברג (במדינת הסן), גמר בהצטיינות וב-1928 הוסמך למהנדס בנין וחזר ארצה.

נשא לאשה את גיזלה לבית ספיר (מצאצאי ר' יעקב אבן ספיר (ראה כרך בי, עמוד 559).

עבד במקצועו ובמשך כמה שנים היה פקיד גבוה במרכז המחלקה לעבודות צבוריות של ממשלת המנדט בירושלים. פעל בעניני צבור ביחוד במכבי. היה נשיא מועדון האופנוע בארץ-ישראל, רכב בראש המשלחת הראשונה של רוכבי-אופנוע מא"י שסיירה ב-1931 בכל אירופה, במסע תעמולה למכביה, היה מזכיר כללי של המכבי בא"י בשנות 1932/36, חבר הנהלת שתי המכביות והשתתף בתיכנון אצטדיון המכביה, שוטר מוסף בשנות המהומות 1936/39, עמד בראש קבוצת כדורגל של מכבי א"י שביקרה ב-1939 באוסטרליה, ובמלחמתעולם ב' היה הפקח הראשי של הג"א בירושלים וחבר ועדת הבטחון הממשלתית למחוז ירושלים, חבר הנהלת אגודת "בית המכבי" בירושלים, ובזמן האחרון נשיא מועדון האוטומובילים והסיירות בישראל. גזבר-כבוד של הועד האולימפי הא"י וחבר הנהלת התאחדות אגודות הספורט לחובבים בא"י.

במדינת ישראל נתמנה למנהל כללי של לשכת הקריה.

פעל בהגנה משנת 1921, מילא תפקידים שונים ובעת מצור ירושלים היה קצין בעניני תחבורה במטה המחוז.

כתב רבות בירחון המכבי, וכן בעתונות היומית, בעיקר בעניני ספורט. ערך את המדור הראשון לספורט ברדיו ירושלים מראשיתו ואח"כ היה מרצה קבוע ברדיו על עניני הספורט בעולם.

בניו: אפרים, דן-אשר.

אליהו כהן

נולד בירושלים, י' אלול תרל"ט (1879) לאביו יוסף הכהן ולאמו שרה "הבריסקאית" (היתה אשת-חיל נודעת בירושלים: עסקה והצליחה במסחר ובתעשית יין ; שימשה כמילדת לשם מצוה ; תמכה בקביעות בתלמידי חכמים, השיאה עשרות בנות עניים וסיפקה את כל ההוצאות ; ביזמתה נבנתה ליד שכונת מאה. שערים שכונת "בתי שרה הבריסקאית" - בלשון האשכנזים: "שרה די בריסקערין'ס הייזער" - ועל שמה נקרא עד היום אחד משערי שכונת מאה שערים; נפטרה בירושלים באלול תרצ"ב בגיל 84 שנה). (אחיו של ר' אברהם יעקב הכהן , מנהל בית-החולים "ביקור חולים" במשך עשרות שנים).

למד בחדרים ובישיבות. בתרנ"ט נשא לאשה את יוכבד בת נתן בוכוואלד , ואחרי שנפטרה בירושלים בתרס"ה נשא בתרס"ו את אחותה אלטה. התמחה בדרך נסיונית בקבלנות בנין וזכה לבנות

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1832). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1832