Volume 4

Page 1833

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בירושלים הרבה עשרות שכונות ובתים פרטיים וצבוריים. בין הבנינים הנודעים שהקים: בתי הורנשטיין, בתי ניוטין, ישיבת חברון, בתי פליטי רוסיה, בית צעירות מזרחי, הבנין החדש של ביקור חולים, בתי מושב זקנים, הגימנסיה העברית ברחביה, בנין גמילות חסדים בזכרון משה, ועוד ועוד, והיה מראשוני הקבלנים בירושלים. כן היה שותף בתעשית המצות כהן-הלפרין בירושלים.

היה מראשוני לשכת "אחוה", מראשי הנהלת "ביקור חולים", חבר פעיל בועד אגודת בעלי הבתים בשכונת זכרון משה, גבאי בבית-הכנסת הגדול "אהלי יעקב" והבר ועד ההנהלה בתלמוד-תורה "סיני" של שכונה זו (בשבתות היה בוחר לו להתפלל בבתיכנסיות שהכהנים מועטים בהם: כדי להוסיף פאר של רוב משתתפים במצות ברכת כהנים), ממנהלי עזבון ויטנברג , מוסד ת"ת וב"ח (תלמוד-תורה "עץ-חיים" ובית-החולים "ביקור-חולים", שאיחדו בשעתם את מגביותיהם לשם יעילות-יתר וקימוץ בהוצאות ונקראו יחד בשם "מוסדות הצדקה המאוחדים"), יו"ר ראשון של ארגון הקבלנים לעבודות בנין וסלילת כבישים, חבר הנהלת כולל הורודנא, מראשי "איחוד אנשי המעמד הבינוני" לשעבר וחבר באגודות ירושלמיות שונות (ביניהן: "האגודה העברית למען "ירושלים").

נפטר בירושלים, י"ז אלול תש"ה (25.8.45).

לזכרו הוקדש ונקרא על שמו הספר "זכרון אליהו" - קובץ לבירור הלכות התלויות בארץ (בהוצאת "מדרש בני ציון", מכון רבני לבירור הלכות ארץישראל, ירושלים, אלול תש"ה) ופורסמו מאמרים בעתונים ובקבצים שונים.

צאצאיו: שושנה אשת אהרן זליג וולנסקי, נתן (קבלן לבנין), יוסף (C. P. A. ניו-יורק), לאה אשת עו"ד אפרים סלנט (רמת גן), מ. ד. כהן (עו"ד, ת"א), אריה, עליזה אשת יצחק קויפמן (ניו-יורק).

ד"ר אברהם בירן (ברגמן)

בולד בפתח תקוה ח' חשון תר"ע (23.10.1909), לאביו אהרן (יליד ראש פנה, בנו של מנחם מנדל ברגמן יו"ר הועד בראש פנה מקורב למשפחת דוד שו"ב. ראה כרך א' עמוד 76) ולאמו נעמי בת יוסף נחום גולדשטיין. גמר את בית הספר העממי בראש פנה. המשיך בבית הספר הריאלי בחיפה. אחר בחינת הבגרות עבר לירושלים. 1926-1927 תלמיד האוניברסיטה העברית. ב-1928 מסיים את הסמינריון הכללי למורים ע"ש דוד ילין. יוצא לארצות הברית להשתלמות. לומד תנ"ך וארכיאולוגיה באוניברסיטת ז'ון הופקינס בבלטימור. בשנת 1934 משיג תואר .A .M ובשנת 1935 תואר ד"ר לפילוסופיה. בימי שהותו בארצות הברית משמש כסגן מנהל הקוליג' העברי בבלטימור.

ב-1936 נשא לאשה את רות בת דוד פרנקל. מאז שובו ארצה עבד בפקידות גבוהה בשלטון המנדט כקצין מחוז. התמחה בעבודה אדמיניסטרטיבית ועם הקמת מדינת ישראל נתמנה לממונה על מחוז ירושלים. עם זאת לא פסק מעבודתו המדעית. הוא חבר ועד "החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה". פרסם מאמרים רבים בעתונות חו"ל ובארץ על נושאי מחקר התנ"ך והארכיאולוגיה. כמו כן פרסם חוברות תעמולה ציוניות בעילום שם.

ואלה הספרים המדעיים שלו: "חצי שבט המנשה" (אנגלית, 1936): "בעמק המזרחי ועמק בית שאן" (1945); "עמק יזרעאל ועמק בית שאן" (אנגלית, 1947). כל אלה פורסמו בשם : אברהם טוראי. כל השנים שרת בתפקיד מיוחד ב"הגנה".

צאצאיו: אהרן מיכאל, נעמי.

יוסף בוסל

נולד בלחוביץ, פלך מינסק (רוסיה הלבנה), כ"ז ניסן תרנ"א (1891), לאביו יצחק (סוחר, שקדן בתורה ובעל מדות תרומיות) ולאמו אסתר בן 8 נתיתם מאביו. למד בחדרים ובישיבות, בעיקר בסלוצק. בן 15 החל לעסוק בהשכלה כללית ובמחשבה ובעבודה ציונית. בן 16 הטיף באספות קשישים ממנו להכשרת הדור הצעיר להגשמה ציונית בארץ ולחינוכו לכך ב"חדרים מתוקנים", לחלוציות, לשיבה אל הקרקע ולחיי שיתוף

APA citation

Tidhar, D. (1950). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 4, p. 1833). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/4/1833