Volume 12

Page 4015

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ישראל איסר מושנזון

נולד בקאמינקה, פלך פודוליה (אוקראינה), ד' אלול תרכ''ח (1868).

לאביו צבי ולאמו חיה בת רפאל הכהן אלאניעצקי קיבל חינוך מסורתי אצל מלמד פרטי. הודות כשרונותיו ושכלו החריף השיג ידיעות עמוקות בש"ס ופוסקים ורכש השכלה עברית וכללית.

נבחר לראש הקהילה בעירו. דאג לכל צרכי העיר, למוסדות הסוציאליים והחינוכיים.

היה מקובל מאוד בתור בורר יחיד במשפטים שבין תושבי העיירה וסביבתה.

נשא לאשה את מלכה בת דוד ושרה רובינשטיין מטערניווקע.

בימי המהפכה ברוסיה, כשכנופיות מרצחים השתוללו באוקראינה, עמד תמיד בפרץ, ולא פעם הציל את עירו משוד והרג - ע"י מרצו והקרבתו. יום ולילה עמד לעזרת הפליטים אשר עברו את הדנסטר בקאמינקה בדרום לרומניה, הפך את ביתו לבית מחסה לפליטים.

כל חייו היה ציוני מסור. עשה רבות לטובת המגביות לקרנות א''י.

בשנת 1912 שלח את אשתו עם שלושת בניו לא"י, לקבל חינוך עברי בגימנסיה העברית "הרצליה" בתלאביב, בשנת 1920 בדרכו לעליה לארץ נתקע ברומניה ורק בשנת 1934 זכה להגיע לארץ.

נפטר בתל-אביב, כ"ג שבט תשי"ח (15.1.1958) והובא לקבורה בקרית שאול.

צאצאיו: דוד (מהנדס, ביקר בארץ ועבד כאדריכל. מחוסר רשיון עליה גורש לרוסיה, נשלח לסיביר ועקבותיו נאבדו ברוסיה), מרים (גננת אשת ד"ר יעקב רבין, ישעיהו (בעל בית מרקחת בת''א).

אהרן בן טובים (גוטמן)

נולד בתמוז תרס"א (31.7.1901) בעיר דינוב (פולין) הידועה בעירו של הצדיק הגאון ר' אלימלך צבי זצ"ל.

לאביו יעקב צבי גוטמן ולאמו הינדה בת אליקים ורהפטיג (שמסרה את נפשה על קידוש השם בחג הסוכות תרע"ד).

קיבל חינוך מסורתי והשכלתי, היה נאלץ לעזוב את הבית בגיל צעיר ועבר ללמוד בישיבה בקרקוב. זאת אחרי שהאם נהרגה והשאירה אותו כיתום בין 11 ילדים.

ולא ראה דרך למלאות את שאיפתו לחינוך במשפחה גדולה בלי השגחת האם המסורה. כיהודי לאומי לחם בצבא הפולני נגד האנטישמיות וביטול הוראות לא לשחרר חייל יהודי בעת החגים למרות שהיו הוראות מגבוה לשחרר את היהודים, בגלל זה הסתבך עם הקצינים של הגדוד והואשם בהסתה למרד בצבא. הועמד בפני בית דין צבאי מלחמתי - שטנד געריכט - שצפוי היה לו דין מוות. בדרך לבית דין שדה בלוויית חייל אחד הספיק להתחמק ולברוח. אחרי כשנתיים נתפס שנית בהלשנת יהודי של אותו הגדוד ונידון בקרקוב ל-6 שנות מאסר (אחרי שבינתיים בוטל ה- -שטנד רעכט - ונשלח לבית הסוהר הצבאי הידוע בקרקוב - מונטלופי - ואחרי ביטול אזרחות פולנית - לוישניץ).

ב-1931 נשא לאשה את דבורה בת שמעון בזן (למרות שאת השכלתה קיבלה בווינה ניהלה בית מסורתי למופת בברלין, הלכה לעולמה בשנה ראשונה לנישואין 4.1.31) ובשנת 1959 נשא לאשה את צפורה בת מיכל אקרמן. בגרמניה היה פעיל בתנועה הציונית.

עלה לארץ ב-1933 מגרמניה.

היה פעיל במחתרת אצ"ל. נאסר וישב במלחמת העולם השניה בעכו ואח"כ בלונדון.

בעל משרד לביטוח.

ד"ר שאול זאלוד (זאלודקובסקי)

נולד ט"ז אלול תרס"ו (25.9.1906) בקאליש שבפולין.

לאביו ר' נח זאלודקובסקי (המכונה רבי נח לידר, הזן מפורסם בזמנו בכל רחבי הגולה האשכנזית, הוזמן למקומות רבים ברוסיה ובפולין ואף בארצות המערב, אבל דבק בקאליש וכיהן בה בקודש למעלה מ-40 שנה, - ושלושה מבניו תפסו גם הם מקומות נכבדים בעולם החזנות) ולאמו רחל בת יוסף משה מורדכובסקי. נתחנך בבית אביו בלימודי היהדות ובשפה העברית, כי בית אביו שימש מרכז לנוער הלאומי המשכיל והנאמן

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4015). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4015