Volume 11

Page 3854

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בימי המחתות היה בין מקבלי שעורים - איך להשתמש בנשק ועוד מידי אברהם שטרן (יאיר).

בנו: אליעזר שמחה.

אמיל (מנחם) ויסר

נולד דבינטר (הולנד) בשנת תרמ"ט (19.10,1889). לאביו יעקב ויסר ולאמו אסתר בת אשר בנימין הירש. קיבל חינוך מסורתי וכללי, בי"ס תיכוני.

בשנת 1923 נשא לאשה את יוהנה (חנה) בת שלמה אנגרס (מורה מוסמכת כללית. בעלת תעודות למתמטיקה, אנגלית, גננות וחקלאות - במיוחד לעצי פרי ובצלי פרחים).

עבד בתעשיה חימית באופן מיוחד אצל החברה ההולנדית לתעשיה.

Algemeene Kunstlyde Unien v. Armem.

תפקידו בביהח"ר היה: מנהל מחלקת הקניות.

היה פעיל בתנועה הציונית. חבר בועד הקהילה בארנען (הולנד).

ממיסדי ארגון להכשרת מאות חלוצים לא"י בחקלאות. רבים מהם חקלאים מוכשרים בארץ.

בשנת 1937 עלה לארץ (ביקורים קודמים).

הקים משק חקלאי בכרכור, עד לפני עליתו לארץ. במלחמת העולם השניה עזר לאשתו להקים משתלות לבצלי פרחים, והיה הראשון שהצליח לייצוא הבצלים לארצות השכנות.

באותה שנה יסד יחד עם הא' פרץ שילר את הפירמה "ויסר את ה. שילר בע''מ" לשיווק פרי הדר לחו"ל ובאי-כח לבתי חרושת (טקסטיל וכוי).

פתחו סניף בחדרה והצליחו להגדיל את יצוא פרי הדר מהארץ לחו"ל.

בשנת 1940 הוסמך ע"י הנציב העליון לא"י כחבר המועצה לפיקוח ההדרים, והיה חבר המועצה עד 1960.

כתב מאמרים בעתונות על ההדרים.

צאצאיו: יעקב, שלמה עמנואל (לודביג), אסתר מנו אלה אשת אברהם ציטרואן.

אהרן קרון

נולד בקובנה (ליטא )בשנת תרמ"ב (8.1.1881). לאביו דב (סוחר).

קיבל חינוך מסורתי בחדר, בישיבת טלז, בקיבוץ הרב חיים עוזר גרודזנסקי בווילנה ובהקורסים הגרודנאיים.

היה מורה (משנת 1909) ועסקן ציוני תרבותי בליטא, ווהלין ובסארביה.

בשנות 1906-07 תעמלן מטעם מרכז ציוני רוסיה.

בשנת 1911 עלה לארץ.

בשנות 1912-19 מנהל בית-הספר ביבנאל ומפקח בתי-הספר בגליל התחתון.

פעל וסייע להעברת החינוך במושבות יק"א לרשת החינוך של ההנהלה הציונית.

משנת 1920 מנהל ביה"ס בראשון-לציון.

יעקב רייזר

נולד בבלז (גליציה) בשנת תרנ"ג (6.1.1893). לאביו אשר רייזר (סוחר).

קיבל חינוך מסורתי וכללי. בי"ס טכני בלבוב, אוניברסיטה בוינה (אוסטריה) וקיבל תואר מהנדס (1915).

היה חבר פעיל ועסקן ה"התאחדות''.

עד שנת 1919 מהנדס ממשלתי באוסטריה.

בשנות 1919-1925 מהנדס פרטי בוינה ולבוב.

בשנת 1925 עלה לארץ.

משנת 1926 מהנדס ראשי של הסוכנות היהודית בירושלים.

היה נשיא אגודת האינג'נרים והארכיטקטים בא"י.

צבי אורון (אורושקעס)

נולד בביאליסטוק.

התחנך בוורשא. שם עזר לגיסו שהיה בעל מספר צלמניות.

בשנת 1913 נאלץ לברוח לארצות הברית והתגלגל למיניאפוליס - מינסוטה. שם החל לעבוד כצלם, ובערבים למד אנגלית.

בשפרצה המלחמה העולמית והחלו להגיע ידיעות על מצבם האיום של יהודי אירופה, נכנס "לפעולה". החל בתעמולה לגיוס כספים לעזרת יהודי אירופה. כתב מאמרים בעתונים, נאם בקרנות רחוב, עבר מבית לבית. בתוך כך גילה גם פעולות מפלגתיות במסגרת הסוציאליסטים - טריטוריאליסטים אשר דגלו במדינת יהודים, אך לאו דוקא בא"י. רק לאחר הצהרת בלפור ב-1917, התכנסו לועידה והחליטו "לאשר" את ארץ-ישראל כטריטוריה למדינת היהודים. המפלגה לא החזיקה מעמד, וחבריה - חלקם עברו

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3854). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3854