Volume 11

Page 3758

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בנימין גלאי נולד בניסן תרפ"א (10.4.1921). בוולאדיווסטוק שבירכתי המזרח של רוסיה האסיאתית.

לאביו חיים ולאמו פועה בת יקותיאל קרשן .

עלה לארץ עם המשפחה ב-1926 ועבר את שלבי החינוך בבית-ספר עממי ותיכון.

במלחמת העולם השניה התנדב לשרות בחיל האוויר הבריטי, ואת הנסיון הצבאי שרכש בו מסר אח"כ לשרות מולדת ישראל בצה"ל.

ב-1947 נשא לאשה את רחל בת יוסף ישובי. בחיים האזרחיים פנה ליצירה ספרותית. פרסם את ספרי השירים "עם הרוח", "ערמונים", "שיבה שלישית", המחזה "פייטה", ספר פרוזה יומן רומאי, והכין להצגה בתיאטרון הקאמרי את מחזהו "סדום סיטי".

כתב בקביעות את הטור "מקרן זוית" בעתון "זמנים", את הטור "פכים קטנים" ב"דבר", ובאחרונה את הטור "על קפה הפוך" בגליונות ערב שבת של "מעריב".

בנו: שאול .

אפרים גוזמן

נולד בתל-אביב, כ"א אב תרע"א (15.8.1911).

לאביו שמואל גוזמן (ראה כרך ב', עמוד 717) ולאמו צפורה בת צבי קורנפלד .

בוגר הגמנסיה העברית "הרצליה" בתל-אביב ובי"ס גבוה למסחר בברלין (גרמניה).

נשא לאשה את ד"ר בתיה בת צבי טננבוים-ארזי (ראה כרך ד', עמוד 1692).

היה פעיל במכבי ובארגוני הספורט בתל-אביב.

מנהל "ש. גוזמן ובנו בע"מ".

מנהל החברה "ש. גוזמן (הספקה טכנית) בע"מ".

חבר ועד המועדון המסחרי - תעשיתי בתל-אביב.

חבר ועד לשכת המסחר בתל אביב - יפו.

חבר ועד לשכת המסחר בריטניה - ישראל.

היה נשיא לשכת בני-ברית "שמעון רוקח".

יו"ר לשכת המסחר ישראל - שוודיה.

אח בלשכת הבנאים חפשים "שרון" בת"א.

כותב מאמרים על בעיות כלכליות.

חבר מועצת הביטוח של מדינת ישראל.

גזבר כבוד של אגוד היבואנים של מכונות, ציוד טכני, וחומרי בנין ומתכות.

צאצאיו : מרים, עודד .

אברהם לרנר

נולד דונאביץ, פודוליה (רוסיה), כ"ד תשרי תרמ"א (1880).

לאביו הרב שבח לרנר (דור אחר דור של רבנים, עד השל"ה) ולאמו אדל בת ר' משה שטרנברג (מגזע הבעש"ט ור' זוסיא מאוניפולי).

קבל חנוך מסורתי. בעל השכלה עברית רחבה בכל תקופותיה.

עסק בהוראה.

בשנת רס"ב (1902) נשא לאשה את איידל בת ראובן יפה (אחותם של האחים אליעזר ודוד יפה, ממנהיגי תנועת העבודה בארץ). נפטרה במלחמיה, כ' אייר תרע"ו.

עסקן ציוני-תרבותי בעיר מולדתו.

עלה לארץ ה' חשון תרע"א (7.11.1910).

היה המזכיר הראשון של בית הספר לבנות.

היה מזכיר ועד הקהלה יפו-ת"א ומזכירו של הרב עוזיאל.

היה מזכיר מרכז המורים בא"י ואח"כ מזכיר הסמינר שעל שם לוינסקי.

היה ציר בקונגרסים הציונים - השביעי והתשיעי.

נפטר בירושלים, ו' אייר תרע"ו (9.5.1916).

צאצאיו: משה לרנר (פרדס חנה), נשוי ליהודית בת יחזקאל חנקין (ראה כרך י', עמוד 3627), עדה (אדל).

משה יצחק וינברג

נולד בירושלים בשנת תרל"ד (1874).

לאביו אברהם חיים .

קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבה בירושלים.

בשנת תרנ"ג עבר ליפו.

היה מורה בתלמוד תורה שערי תורה בנוה שלום, יפו.

נשא לאשה את זלטה בת משה ברניקר. (נפטרה בתלאביב, כ"א סיון תרע"ד - 22.6.1914).

חתם על קול קורא ליסוד ''המזרחי" יחד עם הרב יצחק יעקב ריינס . והיה ממיסדי המזרחי (יחד עם ר' שמואל חורגין (מורה בתלמוד תורה ואביו של הסופר יעקב חורגין ואהרן גינזבורג).

היה פעיל בעניני צבור בעיר.

הוציא לוח שנתי בשביל הת"ת ש"ת ופרסם שם זכרונות לתולדות הישוב היהודי ביפו.

עמד בחליפת מכתבים עם הרב ריינס ברוסיה.

בחוזר שהוציא אז מטעם "המזרחי" בא"י חתם בשם :

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3758). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3758