Volume 11

Page 3767

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יסד במושבה את הספריה וכן אגודה לתרבות עברית.

בימי המלחמה העולמית הראשונה הגיש עזרה למגורשי יפו-ת"א שבאו ליבנאל.

נפטר ביבנאל, י"א אייר תרפ"ד (15.5.1924).

צאצאיו; יעקב, מינה אשת יצחק בלום (מראש פינה שהתישבו ביבנאל, וב-1909 נרצח ע"י ערבים).

אברהם הרמן

נולד בלונדון (אנגליה), י"ח חשון תרע"ה (7.11.1914).

לאביו ישראל (קיבל סמיכות לרבנות ובחר במסחר. לפני מלחמת העולם הראשונה עלה לאנגליה. היה ציוני פעיל והפיץ את השפה העברית) ולאמו צרורה. קיבל חינוך מסורתי בחדר, ועברית למד אצל אביו.

בוגר האוניברסיטה אוקספורד באנגליה. קיבל תואר למשפטים בשנת 1936.

היה פעיל בתנועת הנוער הציוני.

בשנת 1935 ביקר בארץ. בשנת 1938 עלה לארץ ועבד במחלקת הנוער בסוכנות היהודית.

בשנת 1939 נשלח לדרום אפריקה ומילא שם תפקידים שונים בהסתדרות הציונית.

בנובמבר 1940 חזר לארץ ומילא תפקידים שונים בסוכנות היהודית בירושלים.

נשא לאשה את זינה בת שלמה שטרן (עלתה מאנגליה לארץ בשנת 1940. בשנות 1941-43 עובדת סוציאלית במחלקת הילדים של ועד הקהילה בירושלים. 1943-49 במחלקת ההסברה של עלית הנוער. 1951-55 חברת משלחת ישראל ליד האו''ם בניו-יורק לטיפול בענינים סוציאליים. 1956-57 סגן מנהל הלשכה לסיוע טכני במשרד ראש הממשלה. 1957-59 מנהלת המחלקה למוסדות בינלאומיים במשרד החוץ).

בשנת 1948 נתמנה לסגן מנהל העתונות הממשלתית.

ביולי 1949 נתמנה לקונסול כללי של ישראל במונטריאל (קנדה).

באוקטובר 1950 נתמנה למנהל מרכז ההסברה של ישראל בניו-יורק. וייעוץ למשלחת הישראלית באו"ם.

בשנות 1953-55 קונסול כללי בניו-יורק.

בשנות 1955-56 סגן מנהל כללי במשרד החוץ.

בשנות 1956-59 הבר הנהלת. הסוכנות היהודית וראש מחלקת ההסברה שלה.

מיוני 1959 שגריר ישראל בארצות הברית.

צאצאיו ; ישראל דוד, נעמי שרה, אילנה אסתר.

דב (ברל) קורלניק

נולד באומן, פלך קיוב (רוסיה) בשנת תרנ"ג (39.9.1893).

לאביו דוד קורלניק, סוחר, עסקן חובבי ציון ממשפחת סופרים וחוקרים. אחי ד"ר ישראל קורלניק, מעורכי "דער טאג" בניו-יורק.

אחותו רעייתו של הסופר והסוציולוג יעקב לשצ'ינסקי.

קיבל חנוך מסורתי וכללי, גמנסיה. השתלב באוניברסיטאות : קיוב וסימפורופול.

עתונאי משנת 1914 (עוד בהיותו סטודנט בקיוב).

עבד בעתון אידישאי בקיוב, ואח"כ עבד ב"דער טאג" הניו-יורקי וביט''א.

היה פעיל בארגונים הציונים בעירו. נשא לאשה את אניה לבית גרבר. כתב מאמרים רבים בעתוני יידיש, רוסית ועברית.

בשנת 1924 עלה לארץ.

היה מראשי הכתבים של סוכנות הידיעות הטלגרפית הארצי-ישראלית) (יט"א) במשך 25 שנים רצופות ועמד בראש הסניף הירושלמי של סוכנות זו.

עבד בשביל עתוני חו"ל רבים.

עם ייסוד "מעריב" הצטרף לחבורת המייסדים ותרם לעתון זה מידיעותיו המקצועיות תרומה נכבדה.

היה יו"ר אגודת העתונאים בירושלים במשך שנים רבות. בשנות כהונתו זו, פעל להקמת מועדון העתונאים, ברחוב שמאי 15, בבירה, שהפך מרכז תרבותי ורוחני פתוח לציבור הרחב כולו.

היה מראשוני הוגי הרעיון של הקמת הארגון הארצי

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3767). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3767