Volume 11

Page 3769

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

העתונות בארץ, וביחוד העתון "הארץ" במאמריו של מבקר האמנות ומנהל מוזיאון תל-אביב ד"ר חיים גמזו, מהללים את יצירותיו ומעריכים אותו כצייר ארץ-ישראלי מקורי, בתפיסה האמנותית המזרחית שלו ובטכניקה המגוונת של צבעיו וחבוריו.

ד"ר הרמן מ. (חיים משה) פומרנץ

נולד ברוסילוב (רוסיה) בשנת תרנ"ג (15.4.1893). לאביו נתן פומרנץ ולאמו חיה שרה בת ישראל פומירשי (בריזובסקי).

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת "הרב צעיר" (טשרנוביץ) באודיסה.

בשנת 1913 עלה לארצות הברית.

השתלם באוניברסיטה לויולה (ארצות הברית) וקיבל תואר מ. ד. דוקטור רפואה (1918).

עד עליתו לארץ עבד בעירו כרופא פרטי.

בשנת 1916 נשא לאשה את מיימי בת דוד מיכל טשרנובולסקי (נפטרה בשיקגו, 23 יוני 1933) ובזיווג שני נשא לאשה (10.1.1943) את הנריעטה בת מיכל זרנצקי. חבר תנועת פועלי-ציון, סגן יו"ר המועצה הציונית בשיקגו.

היה ראש תנועת א"י העובדת בשיקגו, חבר מרכז פועלי-ציון בארצות הברית (פרבאנד) חבר הקונגרס היהודי העולמי. היה ציר לקונגרס הציוני בירושלים (1952).

ביקר בארץ: יולי-אוגוסט 1934, אוגוסט 1949.

רופא בבית החולים הר-סיני (מונט-סיני) בניו-יורק ׁׁׁׁׁ1925-50).

רופא 1935-53.Northwestern ביולי 1950 עלה לארץ ונתמנה למנהל בית ההבראה "ארזה" של קופת חולים, במוצא עלית עד 1953.

חבר פעיל במפא"י, חבר המוסד לבקורת של המפלגה וחבר האיחוד העולמי.

יזם בארץ את הארגון - התאחדות עולי אמריקא.

כתב מאמרים רפואיים בעתונות באמריקה וב"איתנים" של קופת חולים.

חבר ספרים: Study on Prostate Secretion )1941(, presented before Amer. Coll. of Surgeons; Study on .(1942)Thyroid צאצאיו (מאשתו הראשונה): יהודה ליב (לואיס), חיה שרה (שרלוט) אשת רוברט האנווערגער, טעמע רוזה אשת נתן גאוס.

אברהם גוטמן

נולד בייקטריניסלב (רוסיה) תר"מ (דצמבר 1880).

לאביו אליעזר גוטמן ולאמו דובה. קיבל חינוך מסורתי.

ביתו שימש בית ועד לעסקנים ציוניים.

נשא לאשה את שרה בת יעקב דוכן. עלה לארץ בשנת 1925.

ביחד עם אברהם חולודנקו (ראה כרך ג', עמוד 1192) פתחו בית דפוס בשם "הרצליה" בתל-אביב.

מיסד בית הכנסת ברחוב בורוכוב בתל-אביב.

היה מסור למען אגודת עונג-שבת ב"אוהל שם" בתלאביב.

היה חבר: מועצת הציונים הכלליים, קופת אשראי, ברית ראשונים והתאחדות יהודי רוסיה.

נפטר בתל-אביב, ד' כסלו תש"ב (24.11.1941).

צאצאיו: נתן גוטמן, ד"ר אהובה אשת דב שפר , לאה אשת שמואל גרשפילד.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3769). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3769