Volume 11

Page 3816

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חנוך קרלשטדט

נולד בוורשה (פילין) י"ג כסלו תרמ"ב (דצמבר 1881).

לאביו נחום מנחם מנדל קרלשטדט ולאמו דבורה דינה בת יהודה לייב צייכנשטיין. קיבל חינוך מסורתי.

היה יצרן מוצרי עור עדינים.

בשנת 1902 נשא לאשה את זלדה מאטלה בת יוסף יצחק הכהן מוריס (נפטרה באופנבך ע"נ מיין, כ"א שבט תרע"ז (13.2.1917), ובזיווג שני נשא בשנת 1928 לאשה את טוזי בת שלמה שטיינלאוף. בשנת 1924 עלה לארץ.

היצרן הראשון בארץ לדברי תוצרת עור עדינה, בעל חנות למוצרי עור וארנקים "אמת".

יו"ר אגודת "סומעור" (סוחרי מוצרי עור).

חבר בהנהלת בית מנוחה לזקנים בני ברק וגבאי ראשי של בית הכנסת הנ"ל.

גבאי בבית הכנסת הגדול בתל-אביב.

צאצאיו: יצחק אריה, יוסף צבי, בתיה אשת יעקב קולני, גרשון דוד, יעקב.

הרב משה אברהם יפה

נולד בסלפורד (אנגליה), כ"א ניסן תרע"ז (13.4.1917).

לאביו ר' זאב חב"ד ולאמו גולדה בת ר' שניאור זלמן אדלמן. קיבל חינוך מסורתי בישיבת מנצ'סטר ובאוניברסיטת מנצ'סטר וקיבל תואר LL.B . )Hons(למשפטים - עורך דין.

עסק כעורך דין בינלאומי.

עתונאי.

רב בית כנסת במנצ'סטר.

היה סגן יו"ר הקהלה היהודית של מנצ'סטר וסלפורד.

רב צבאי בצבא הבריטי למחנה התשיעי.

רב צבאי ראשי במזרח הרחוק.

רב צבאי ראשי לבריגדה היהודית ורב צבאי ראשי לצבא הבריטי באירופה.

סגן יו"ר למזרחי והפועל המזרחי, בבריטניה הגדולה.

מנהל מחלקה בסוכנות היהודית באנגליה.

יו"ר ארגון בתי-כנסת של המזרחי והפועל המזרחי.

היה נציב הרב הראשי לישראל הרצוג זצ"ל למחנות באנגליה.

בשנת 1938 נציג האוניברסיטה של מנצ'סטר לועידה בינלאומית בג'נבה.

חבר הנהלת הועד הציוני של יהודי מנצ'סטר.

יו"ר אזורי של תנועת תורה ועבודה במנצ'סטר.

נואם ציבור משרד ההסברה של ממשלת בריטניה.

קצין הג"א באיזור מנצ'סטר.

היה נואם בעד משרד ההסברה של ממשלת בריטניה.

בשנת 1948 עלה לארץ (בשנת 1943-48 ביקר בארץ בתפקידו בצבא הבריטי).

בשנת 1949 נשא לאשה את אלה בת אליעזר דב אהרנסון. חבר הועד הפועל של המפלגה הדתית-לאומית ויו"ר ההנהלה בירושלים.

חבר הנהלת "בנק הפועל המזרחי".

חבר ועד הפיתוח ותיירות של עירית ירושלים.

חבר הנהלת קרן וולפסון להלוואות.

חבר מפקדת הג"א בירושלים, קצין מפעלים מחוזי.

אח לשכת הבנאים החופשים "מצפה" בירושלים. אח בלשכת בני-ברית.

חבר הנהלת שוחרי האוניברסיטה העברית בירושלים. מנהל כללי וחבר הנהלת "היכל שלמה" בירושלים. כתב מאמרים בעתונות: "דיילי מייל" ובעתונים בריטיים אחרים.

פרסם 4 חוברות על המזרחי והפועל המזרחי. היה חבר ההגנה, מחתרת, צה"ל, משטרה ונוטרות.

בניו ; זאב מרדכי, אליעזר דב, שניאור זלמן.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3816). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3816