Volume 13

Page 4260

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

סגן יו"ר בוועד החקלאי, חבר המועצה המקומית (מטעם סיעת הליברלים).

בשנת 1923 נשא לאשה את צפורה בת סימה ויצחק אליהו לובאנוב (מרוסיה. קרובי משפחה לסופר י. ח. ברנר ז"ל).

הצטיין במיוחד (יחד עם גיסו דב לייטנר ) בגילוי 3 החטופים מתושבי "גבעת עדה" ע"י ערביי סינדיאני שהעבירו אותם בהרי ג'נין.

היה פעיל בהגנה ובענייני השמירה והבטחון במושבה.

בניו: טוביה ( חקלאי). ילדיו: אורנה, עדי, גדליהו. חיים (חקלאי). ילדיו: עידית, בנימין.

הלל צור (שטיין)

נולד בריגה (לטביה), כ"ט כסלו, תר"ע (12.12.1909). לאביו יעקב שטיין ולאמו רחל בת שלמה חייט. קיבל חינוך מסורתי, בי"ס גרמני יסודי, בי"ס תיכון ריאלי גרמני.

היה חבר פעיל במפקדת קן בית"ר בריגה.

ב-13.1.1928 עלה לארץ.

למד בבי"ס החקלאי "מקוה ישראל".

עבד בחקלאות בחדרה, נהלל, עטרות ורמת-טיומקין.

עבודה בפלוגות בית"ר במשך שלוש שנים בכיבוש עבודה עברית.

היה מפקד פלוגות העבודה של בית"ר בא"י. ר"ס באצ"ל (ארגון צבאי לאומי).

אחד המייסדים של המושב רמת-טיומקין.

מראשוני נתניה.

מורה.

בשנת 1934 נשא לאשה את שולמית בת נח סלוצקי. חבר שלטון בית"ר העולמית.

בשנת 1934 ניהל את בית"ר ליטא כשליח מא"י.

בשנת 1938 נשלח לנהל קורסים של אצ"ל ובית"ר בפולניה.

חבר הנהלת סניף תנועת החרות בנתניה. חבר מרכז תנועת החרות.

סגן ראש עיריית נתניה.

שירת בהגנה עד 1932. אח"כ פעיל באצ"ל. נעצר ע"י הבריטים למשך שנתיים: בלטרון, עתלית, בת-גלים, אריטריאה וסודן.

היה בין 251 גולי אפריקה.

היה ציר בשני קונגרסים ציוניים. כתב מאמרים בעתונות של בית"ר.

צאצאיו: יעקב (מהנדס), יגאל (קצין בצבא קבע), עטרה (חיילת), אפרת (תלמידה), זיוה.

זהבה אלדמע

נולדה בניישטדט (ליטא) בשנת תרס"א (1901).

לאביה מיכאל אליהו אידלוביץ ולאמה גיטה לבית ליבוביץ. קיבלה חינוך מסורתי-עברי וגרמנית.

היתה חברה פעילה ב"החלוץ". בשנת 1922 עלתה לארץ.

עבדה כפועלת בסלילת כבישים, במשק הפועלות בשכונת בורוכוב ומדריכה במוסד יתומים בשפיה.

בשנת 1925 נישאה לאברהם אלדמע-אייזנשטיין (ראה כרך א', עמוד 474).

אלדמע מספר בערך שלו הנ"ל : עם גמר בנין ביתי הרחב בשכונת בורוכוב ב-1922 פלשו לתוכו כל חברות משק הפועלות שנוסד בשכונה שטרם סידרו להן מקום לאכילה ולינה. הוכרח ע"י כך לגור יותר משנה במרתפו ואחרי כן "התנקם" במשק ונשא לאשה את זו (הנ"ל) ש"פלשה" ראשונה לביתו...

עזרה לבעלה שהיה ממייסדי "שכונת בורוכוב" בכל ענייני הציבור שעסק : מורשה הקהק"ל לגבעתיים, ממייסדי "מגן דוד אדום" בגוש דור ועוד.

היתה פעילה ב"הגנה". נרשמה בספר הזהב כאות הוקרה לעבודתה.

חברה פעילה בכל מוסדות מפא"י בגבעתיים. פעילה בארגון אמהות עובדות, מגן דוד אדום, ליגה לשחפת, אילנשיל וכו'.

בשנת תרצ"ה (1935) נבחרה לציר לקונגרס הציוני.

צאצאיה: דן (מורה תיכון), גיל, דיצה אשת יצחק תירוש.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4260). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4260