Volume 13

Page 4259

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

כתב מאמרים בעתון בית כנסת "פועלי צדק" באמריקה. הקליט חזנות בתקליטים.

השתתף בחזנות במגביות למען מדינת ישראל בארצות הברית שלא על מנת לקבל פרס. שירת בצה"ל. שר לצה"ל מדן ועד אילת.

צאצאיו: מלכה, יהודה ישראל.

לאה בר-נס (קורקידי)

נולדה ביפו. ט, סיון תרס"ה (12.6.1905).

לאביה חיים מילמן (ראה כרך א' ,עמוד 306) ולאמה מלכה בת יוסף חרטון (אחיה, שמואל קרנר היה ממייסדי ראשון לציון, ודוד בעלה אימו גולדשטיין היה ממייסדי זכרון יעקב).

קיבלה חינוך עברי ציוני. השתלמה במוסיקה.

שירה הראשון נכתב לקראת ביקורו של הברון רוטשילד בארץ (ט"ו באייר תרפ"ה - 10.5.1925).

יסדה בביה"ס את אגודת הספריה.

מורה לחינוך מוסיקלי.

בפרוץ המלחמה העולמית הראשונה גורשה עם בני משפחתה למצרים.

היתה בקהיר מורה לעברית ולמוסיקה בשני בתי-ספר יהודיים.

הכשירה את תלמידיה לעלייה לארץ. חינכה אותם להציג הצגות יהודיות, בעברית, הצגת המכבים וכו'.

אחרי המלחמה חזרה לארץ.

נישאה לד"ר נחום בר-נס , בנו של חכם נסים קורקידי, אחד מחמשת חברי הוועד הראשון של מייסדי "אחוזת בית", היא העיר תל-אביב (ראה ברך ז', עמוד 2846).

היתה יו"ר באגודת צעירות עבריות וחברה פעילה באירגון נשים לשווי זכויות.

יסדה (בשנת תשי"ך-1954) את אירגון המורות לחינוך מוסיקלי ויו"ר האירגון בירושלים.

פעילה במועצת הסניף של מפא"י בירושלים.

חיברה חוברות שירים ומנגינות לילדים. שיריה הופיעו ב"דבר לילדים".

ספרה "רינה-לי" יצא לאור (1960).

את שיריה שרים בפינת הילד ב"קול ישראל".

שירה "יום הולדת המדינה" היה השיר הראשון שנתפרסם אחרי קום המדינה.

בניה : אמנון בר-נס (כתב ספר "תולדות העתונות העברית בא"י". לימד עברית באוניברסיטה האמריקאית בקהיר), גדעון בר-נס (שירת בצה"ל כרס"ר).

גדליהו קרופניק

נולד בזכרון-יעקב, י"ג שבט, תרס"א (2.2.1901). לאביו טוביא קרופניק (מראשוני וממייסדי המושבה זכרון-יעקב) ולאמו חסיה בת גולדה ויעקב בן-צבי (מראשוני ומייסדי המושבה זכרון-יעקב).

סיים בי"ס עממי במושבה.

מילדותו עזר לאביו בניהול משקו החקלאי (כרמים וגידולי מספוא בגבעת עדה - ליד זכרון-יעקב. התחלפו באדמת ברייקה שליד המושבה באדמת גבעת עדה).

כעבור שנים הקימו משק חקלאי מסועף במושבה (כרמים, עצי פרי וכו').

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4259). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4259