Volume 13

Page 4261

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מרדכי מילנר

נולד בקיוב ברוסיה), ביום ט"ו בשבט, תרס"ה (1905). לאביו אברהם (סוחר) ולאמו איטה בת שמואל פבזנר (קונטניסט. מהחטופים. נחטף על ידי שליחי הצאר בגיל 9 והוחזק עד גיל 33, תום שרותו בצבא הרוסי. על אף כל סבלותיו ונגישות הרוסים נשאר נאמן ליהדותו).

הסבא של מרדכי (אב-אביו, היה בעל טחנות-קמח, ומכאן בא לו שם המשפחה: מילנר . הטחנות נמצאו לעיירה מונסטריש על יד העיר אומן).

חניך החדר, גימנסיה עירונית ובעודו ילד הביא אביו (שהיה ציוני נלהב) מורה מארץ ישראל שלימדו עברית ותנ"ך.

בנערותו הצטרף לאגודת "המכבי" בקיוב והיה פעיל בכל ענפי הספורט.

עוד בצעירותו הראה נטייה לאמנות התיאטרון, בהשפעת אחיו השחקן יצחק מילנר , המשחק כיום על במת התיאטרון בארצות-הברית. ברוסיה שיחק תחת פסבדונים : אלכסנדר ייברינוב. בשנת 1921 בהיותו בן 17 שנה, עלה לארץ ומיד פנה אל התיאטרון.

ממייסדי התיאטרון העברי בארץ-ישראל ומנהל במה; משם עבר לנהל את הבמה באופרה הארץ-ישראלית של מרדכי גולינקין (ראה כרך ג', עמוד 1331), במת התא"י של גנסין, במת "הבימה" ומשם עבר לנהל הבמה בתיאטרון ה"אהל" שהיה ממייסדיו ומראשוניו.

בתיאטרון "אהל" עבד במשך 30 שנה. ומאז ממשיך הוא לעבוד כמנהל במה בתיאטרונים הבאים להציג בארץ.

היה חבר פעיל ב"הגנה" (משנת 1929) ומילא כל המשימות שהטילו עליו.

בתקופת הנוטרות התנדב כנוטר והיה חבר מטעם ההגנה ב"מכבי-אש".

מטעם הממשלה הוענקו לו: "אות ההגנה", "תעודת ההתנדבות" לשרות המוסדות הלאומיים.

ממייסדי שכונת מונטיפיורי ומראשוני תושביה מאז שנת 1926 .נשלח למקום מטעם ההגנה, לגור בו ישיבת קבע ולהצטרף למגינים על השכונה, שהיתה מוקפת פרדסי גרמנים וערבים ושימשה קו ראשון להגנה על תל-אביב.

ממייסדי מועדון "התחיה'', ששימש ריכוז אמנותי תרבותי-מוסיקלי לנוער, והיה אחד ממנהליו ופעיליו, אירגן הצגות תיאטרליות בשביל תושבי השכונה והסביבה ; ערך ערבים מוסיקליים עם תזמורת, סידר הרצאות וכו'.

מפעילי המועדון על שם זוסיה שחורי , מפקד ההגנה באזור דן שנפל במילוי תפקידו (ראה כרך א' עמוד 339). ממנהלי הפעולות התרבותיות שנערכו בו.

ממייסדי "מכבי-אש" בשכונת מונטיפיורי ומפעילי "הג"א".

נשא לאשה את לאה בת עקיבא קסלמן (ראה את הערך שלה בכרך זה).

צאצאיו: עקיבא (נשוי לאסתר שטרסבר), בתיה אשת זאב ספרא, אביה אשת יוסף רוטמן.

פנחס קפרא

נולד באודאחן (תימן), ט"ו אלול, תרנ''א (1891). לאביו דוד קפרא (רב, שוחט ובודק = שו"ב) ולאמו כאדיה בת אהרן טביב. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית מדרש בתימן.

נשא לאשה את מרים בת ר' מנשה קפרא. בשנת תרס"ט (1909) עלה לארץ.

עבד כפועל חקלאי ברחובות.

ממייסדי שכונת שעריים ברחובות.

היה ציר אספת הנבחרים השנייה וחבר הוועד הלאומי.

מ"מ חבר של חבר הוועד הפועל הציוני וציר בוועידות חקלאיות והסתדרות הפועלים.

חבר מרכז מפא''י.

היה חבר פעיל בהגנה.

חבר "ברית ראשונים".

חבר מזכירות מפא"י.

מנהל המחלקה לסיפוק צרכי דת ברחובות. מנהל המחלקה למשקי עזר ופרדס בחסכון.

היה ציר בששה קונגרסים ציוניים: הי"ט בלוצרן (1935), בציריך בתרצ"ז (1937), בג'נבה, תרצ"ט (1939),

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4261). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4261