Volume 11

Page 3875

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר בנימין הלוי (לוי)

נולד בוייסנפלז (גרמניה), כ''ז ניסן תר''ע (6.5.1910).

לאביו הרמן (צבי) לוי ולאמו גב' ואלי בת ריכרד זלינג. סיים את האוניברסיטאות בפרייבורג, גטינגן וברלין - משפטים.

בשנת תרצ"ג (1933) עלה לארץ.

הכשרה בקבוצת דגניה.

עבודה משפטית בחברת הכשרת הישוב בא"י.

התמחה במשרדם של עו"ד מרדכי עליאש ויצחק אולשן. בשנת תרצ"ו (1936) נשא לאשה את חמדה (לובה) בת קלמן זימן. עמד בבחינות לעורכי דין זרים וקיבל רשיון לעסוק בפרקליטות.

רק חדשים מעטים עבד בשנת 1938 כעורך דין.

שלטונות המנדט ראו בו משפטן מוכשר והזמינוהו לכהן כשופט שלום בירושלים.

שופט שלום בירושלים (1938-48).

ביולי 1948 נתמנה ע"י הממשלה הזמנית כשופט מחוזי ולנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים.

במשך תקופה כיהן כשופט בפועל בבית המשפט העליון.

בשנת 1961 נתמנה לחבר בית המשפט שדן את אדולף אייכמן בירושלים.

צאצאיו: חי, עפרה.

ד"ר משה ויצמן

נולד במוטול ע"י פינסק (פולין) בשנת תרל"ח (1878).

לאביו עוזר (סוחר יערות, מחסידי סטולין ועסקן) ולאמו רחל לאה בת מיכאל צ'מרינסקי (ממשפחת תלמידי חכמים נודעים).

אחי ד''ר חיים וייצמן, קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי''ס, פוליטכניון בקיוב (אגרונומיה) באוניברסיטה בג'נבה (חימיה) וקיבל תואר : אגרונום (1906) וד"ר לחימיה (1907).

עבד בביח"ר בג'נבה, ברלין ובמוסקבה.

משנת 1918 אסיסטנט באוניברסיטה מוסקבה.

בשנת 1922 עלה לארץ.

היה ציר בקונגרסים הציוניים מה-6 עד ה-10 ומה12 עד ה-13.

פרופיסור ומנהל המעבדה לכימיה אורגנית באוניברסיטה העברית בירושלים מאז 1924.

כתב מחקרים רבים בעתונות מקצועית.

לאה אברמוביץ

נולדה בשנת תרל"ב (1872).

לאביה נתן אברהם ברניצקי (איכר - נפח, שבעמל כפיי הקשים הקים את ביתו ומשקו בשנת תרמ"א (1881) והיא בת תשע, עלתה עם משפחתה לארץ.

חניכת בית הספר הראשון בראשון לציון.

היתה פעילה בארגוני הנוער במושבה.

נישאה למרדכי אברמוביץ (ראה כרך ב', עמוד 666).

היתה פעילה בהסתדרות הנשים המקומית.

נשיאת כבוד של ויצ''ו בראשון לציון.

בשנות השלטון התורכי היה בעלה מוכתר המושבה, ועליה היה לכבד ולקבל את פקידי הממשלה, הצבור מהמושבה והערבים מהכפרים. ידעה לשאת את העבודה הקשה במסירות והיתה מכובדת בפי כל.

נפטרה בראשון לציון, י''ד חשון תש''ז (1946. 8.11).

בניה : שלמה, משה, צבי, נחמיה, נתן.

APA citation

Tidhar, D. (1961). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 11, p. 3875). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/11/3875