Volume 12

Page 3959

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הנהלה במושב זקנים בבני-ברק, חבר הנהלה במפעל הסעד מיסודה של מרת לפין ז"ל, הנהיג הסעת ילדי בית היתומים מרמת-גן לחוף הרחצה בקיץ. מפעילי מיסדר ''בני ציון" ומזכיר לשכתו בר-כוכבא ברמת-גן.

בניו: זאב, ירון.

קלמן חמידיס

נולד בבורסלבב (גליציה) בשנת תרס''ה (18.3.1905).

לאביו מאיר חמידיס (ממשפחת שוחטים, מוהלים, מחסידי ביאן. ממשפחת ד''ר קלמן חמידיס רב בעיר קטוביץ) ולאמו רחל בת יצחק שיף. קיבל חינוך מסורתי בישיבת הרב רפאל קטיגורו דסקי. גמר בית ספר למסחר.

למד להיות שחקן. ממארגני ומחנך נוער צעירי ציון והתאחדות פועלי ציון בעירו.

בשנת 1935 עלה לארץ.

בשנת 1936 התגייס בתור נוטר. במאורעות נפצע קשה.

בשנת 1940 נשא לאשה את טובה בת שמעון בלטמן. במקצוע - חשמלאי.

הופיע בהרבה הצגות בארץ ובחו''ל לטובת מוסדות (קק''ל ועוד) ונצרכים וכן נתן הצגות לטובת עליית חלוצים ממחוז דרוהוביץ.

חיבר פזמונים ושירים בעברית ובאידיש. הקליט תקליטים שונים משיריו.

השתתף בתזמורת "קול ישראל".

פעיל כחבר המועצה של ארגון עולי דרוהוביץ בורסלבב.

במלחמת השחרור היה מופיע בתור שחקן-היתולי ברוב המשלטים ובתי החולים של צה"ל בארץ.

מופיע (בהתנדבות) בבתי -ולים לשחפת וכו'.

חבר ועסקן מפא"י ברמת-גן.

בניו: מאיר, אריה.

אליקים העצני (בומבק)

נולד בקיל (גרמניה), י' תמוז תרפ''ו (22.6.1926).

לאביו שמאי בומבק ולאמו חנה לבית פרנקל. בשנת 1938 עלה לארץ.

קיבל חינוך מסורתי, גמר בהצטיינות את הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. מוסמך לעו''ד (1954), התמחות בבית משפט השלום ואצל העו''ד מנדל שרף בירושלים.

היה פעיל המשמרת הצעירה של מפא''י והסטודנטים של מפא"י בירושלים.

חבר ההגנה משנת 1943.

נשא לאשה את צפורה בת ברוך יוסף וייסמן. בשנת 1948 נפצע בהפצצת ירושלים ע"י הירדנים.

מייסד ומראשיה וממכווניה של "שורת המתנדבים" (1954-58).

הקדיש כל זמנו למלחמה בשחיתות ועבודה בקליטה העליה.

כתב במה חוברות: עקרונות שורת המתנדבים על השחיתות - את מי אין שופטים י, סכנה אורבת מבפנים ! שורת המתנדבים תנועה פוליטית ? כתב מאמרים ''בטרם", היה חבר מערכת "יצד" שבועון.

עורך דין.

בניו: בועז, נדב.

מרדכי אלישיב (פרידמן)

נולד י"א אדר תרנ"ח (1898) בפינסק שברוסיה הלבנה.

לאביו ר' שמריהו פרידמן (בנו של הרה"ג ר' דוד פרידמן מקארלין, מחבר ספרים בהלכה, מראשוני חובבי ציון, שנקרא רחוב על שמו בצפון-תל-אביב, שהיה. חתנו של הגביר העסקן הנדיב ר' שמריהו לוריא ממוהילב, חתנו של הרב הלל ריבלין, ממיסדיו וראשיו של הישוב האשכנזי הפרושי בארץ - (ראה ערכו וקשרי משפחותיו בתולדות הישוב בכרך א', עמוד 496) ולאמו

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3959). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3959