Volume 12

Page 3963

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב אהרן הלוי פצ'ניק

נולד י"ב ניסן תרס"ד (28.3.1904) באוסטראהא שבפלך ווהלין, רוסיה.

לאביו הרב נחום יהושע (רב דקהילת דומברוביצה שבפולין ואדמו"ר דחסידי ברזנה-ווהלין, מצאצאי אבית החסידות, ר' דב ממזריץ', ר' אהרן מצ'רנוביל, ר' אברהם יהושע השיל מאפטא, ר' יחיאל מיכל מזלוצ'וב ואדירי התורה הט"ז, המהרש''א והשל"ה, - ממשפחה המתיחסת, לפי רשימותיה ב.כתב יוחסין" על דוד המלך) ולאמו הינדה-פרל בת ר' אלתר-מרדכי ספרד. נתחנך על-ידי מלמדים מיוחדים בבית אביו, למד בישיבות ליטא ובבית-מדרש לרבנים "תחכמוני" בווארשה ובגיל 18 הוסמך לרבנות.

בשנת תרצ"ו נשא לאשה את בת-שבע בת הרב שלום צוקרמן. עם שימושו ברבנות בסארני שבווהלין-פולין ואח"כ בניו-יורק, המשיך בפעולות ציבורית-לאומית, שהתחיל בה בשנת בר-מצוה ביסוד אגודת-נוער ציונית דתית ראשונה במחוז ווהלין, ובעבודה ספרותית בתחום זה. ממנהיגי המזרחי והפועל המזרחי בפולין ואח"כ בארה"ב. יזם וייסד וניהל קיבוצי הכשרה ועליה בפולין ומחנותקיץ לנוער בפולין ובאדה"ב. היה מראשי הפעילים למען הקרנות בפולין ולמען הישוב בארץ בארה"ב; השתתף כציר בקונגרסים ציוניים ה-21 וה-25 ובועידות ארציות ועולמיות של המזרחי ונבחר בהן לחבר הועד הראשי של המזרחי העולמי. ערך בניו-יורק את עתוני המזרחי "אור המזרח" ו"מזרחי וועג''.

אחרי ביקוריו בארץ בשנים 1946, 1949 ,1955, 1958 (בתור ציר מארה"ב לפתיחת "היכל שלמה") בא ביוני 1960 להשתקע בארץ ומנהל את מחלקת ההסברה ב"היכל שלמה", עורך "מצפה" בירושלים, עורך "חדשות מהחיים הדתיים" ; חבר הנהלות "מפעל התורה" וישיבת "מרכז הרב", ממיסדי הועד לעזרת רבנים פליטים בירושלים, הועד למען האנציקלופדיה התלמודית, ועוד.

כותב זד. למעלה מ-30 שנה בעתונים "העולם", "הצפירה", "הדואר", "טאג", "מארגן זשורנאל" וכו', משתתף בתדירות ב"הצופה".

ספריו: "דורך ליידען געלייטערט" (פואימה באידית, רובנה 1932); ציונות ויהדות בברית המועצות (אידית ניו-יורק 1942) ; תנועת הציונות הדתית בין שתי מלחמות העולם (ירושלים, תש"ך); פרקי גאולה (ירושלים, תשכ"א).

בניו: שלום-מרדכי, שמואל יצחק.

יוסף נויגוט

נולד ט' סיון תרנ"ט (19.5.1899) בבוריסלאב שבמזרח גליציה (אז באוסטריה).

לאביו נתן (בן-דוד של ד"ר מיכל ברקוביץ, המזכירלעברית של הרצל בקונגרס הראשון) ולאמו ינטה בת שמואל זינגר. קיבל חינוך עברי וכללי וגמר בית-ספר למסחר ונכנס לעבודה בפקידות מסחרית בבורסילאב והגיע בה לדרג-ניהול גבוה.

ב-1932 נשא לאשה את יוספה בת פיליפ פרנבאך מקולומיאה.

פיתח פעילות ציונית במרץ רב וב-1925 כבר נבחר לציר-ממלא-מקום לקונגרס הציוני ה-14. היד. יו''ר הסניף המקומי של ה"התאחדות" (צעירי ציון - הפועל הצעיר), יו"ר הועדים לקהק"ל ולקרן היסוד, חבר ועד הקהילה וחבר מועצת העיר, ממיסדי הספריה העממית היהודית.

עלה לארץ ב-1926 ועבד בחקלאות כחבר קבוצה בפתח-תקוה והיה פעיל בהגנה ובעניני ההסתדרות, עד שבגלל מחלד. הוכרח לחזור לחו''ל, לעיסוקו הקודם ולהמשך עסקנותו הציונית והצבורית. בפעם השניה והסופית עלה ב-1934 עם אשתו. התחיל לפעול כחבר ההנהלה בקופת מלוד. של עולי פולין, אח"כ של עולי לטביה. אח"כ נתקבל לעבודת-ניהול בחברת //הסנה'' והנו חבר הנהלתה (במחלקה לביטוח ימי) ומנהל חברתהבת שלד, - הסוכנות לביטוח כללי בע"מ, תל-אביב.

בפעילותו הצבורית: חבר המועצה של ארגון יוצאי דרוהוביץ-בוריסלב, אח בלשכת "ברקאי" של הבנאים החפשים.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3963). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3963