Volume 12

Page 3964

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משה יוסף ויינרב

נולד ג' טבת תרנ"ד (20.12.1893) בבארנוב שבמערבגליציה, פולין.

לאביו אפרים פישל הכהן (מצאצאי הרב יוסף יהודה צוקר, ראב"ד בקראקוב) ולאמו פייגא בת משה אלבוים. למד בחדרים ובישיבות, ובבית הוריו קיבל חינוך דתי-לאומי, שלא היה כשר בעיני החסידים הקנאים, שהיו רוב הציבור היהודי בעיר, ועל אף ההתנגדות הכללית, אבל בהסכמת הוריו ובביתם אירגן ב-1901 חוג נוער של חובבי ציון.

ב-1913 נסע ללמוד בישיבת פראנקפורט-דמיין, עד שבאמצע מלחמת העולם הוכרח לחזור הביתה ולשרת בצבא האוסטרי.

בשנת תר"פ (1920) נשא לאשה את זלאטה בת זלמן רוזן מרימאנוב. (נפטרה י' סיון תש"ב בסאמארקאנד) ובשנת תשי''ד (1954) נשא בזיווג שני את רבקה בת דוד נוסבוים. השתקע ליד חותנו ברימאנוב, עסק במסחר ובצרכי ציבור בעניני סעד ותרבות, יסד וניהל בית-ספר עברי, היה יו"ר סניף המזרחי ונבחר על-ידו לועד הקהילה.

כתב בשבועון "המצפה" הקראקובי ובעתון "טאגבלאט" הלבובי.

במלחמת העולם השניה נמלט עם אשתו וחמשת ילדיו והורי אשתו מהכיבוש הנאצי לכיבוש הסובייטי ואחרי כשנה גורשו כולם לעבודת-פרך בסיביר, עד שלרגל ההסכם בין ברה"מ וממשלת פולין הגולה שוחררו ב-1942 והגיעו בכוחות עצמם לסאמארקאנד שבאוזבקיסטאן, שם מתו אשתו ושני בניו במחלות שתקפו את המוני הפליטים ונשאר עם בת ושני בנים. אחרי המלחמה הורשו לחזור לפולין, ובאמצעות ארגון '"הבריחה" עברו לגרמניה והתמסר לפעולה כחבר בועד המרכזי של שארית הפליטה ברגנסבורג ובמוסדות לעזרת הפליטים.

מיד אחרי קום המדינה עלה לארץ עם שארית משפחתו ומצא לו גם כאן מקום לעסקנות ציונית וציבורית כיו''ר ארגון יוצאי רימאנוב, חבר ועד בית-הכנסת "בצלאל אור תורה" ברמת-גן וממיסדי קופת גמ"ח ע"ש בצלאל כ"ץ ליד בית-כנסת זה.

צאצאיו : רבקה אשת מטה גולדפארב, ירמיהו (שניהם עלו לארץ במסגרת מח"ל להשתתף במלחמת הקוממיות), יהודה.

בנימין אונגר

נולד ביאסלו (פולניה. בזמנו - אוסטריה) ט''ז תשרי תרס"ח (24.9.1907).

לאביו משה אונגר (ממשפחת האדמו"ר מזבנה) ולאמי רייזל בת יהודה פייאר. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה, תיכון ומסחר.

קיבל חינוך מוסיקלי כללי וחזני.

עסק במסחר וחזנות.

בשנת 1933 נשא לאשה את הניה בת אפרים הנדלר. ניהל משק הכשרה של עלית נוער ע''י ברלין (1937-38).

מיסד תנועת נוער דתי-לאומי במגדבורג (גרמניה).

היה חבר ועד המקום של הסתדרות הציונית וחבר הנהלת בית-ספר עברי במגדבורג (גרמניה).

בחדש תשרי תרצ''ט (אוקטובר 1938) עלה לארץ.

עבד כפועל בפרדסים ובבנינים.

כעבור שנתים עבר לעבוד בחברת תוצרת מזון (בלובנד), ובו בזמן הופיע כחזן במקומות שונים. השתתף כחזן וזמר בשידורי "קול-ישראל", "קול ציון לגולה" ו"גלי צה"ל".

פעמים הוזמן לשבדיה בתפילות הימים הנוראים. ערך סבוב קונצרטים : בלונדון, פריס, וינה, מילנו ועוד.

סגן יו''ר אררגון החזנים בישראל.

יו"ר ועד ההורים בבי''ס "שלמה המלך".

אח בלשכת בני-ברית "יצחק ילין" ובלשכת הבנאים החפשים "ברקאי" בתל-אביב.

היה חבר ההגנה. שירת בצה''ל.

פקיד בכיר בחברת תוצרת מזון א"י בע"מ.

חזן ראשי של בית הכנסת הגדול בתל-אביב.

בנותיו: מרים אשת שאול טויבר, ורדה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3964). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3964