Volume 12

Page 4006

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מומחה לעלי טבק מזרחי ועסק במסחר זה בחו"ל.

בשנת 1918 נשא לאשה את ארנה בת מוריס זליגמן. בשנת 1934 עלה לארץ.

עסקן וגבאי בית הכנסת בבית היתומים ברמת-גן.

אח בלשכת בני-ברית ברמת-גן.

השתתף במלחמת השחרור בהגנת ירושלים.

צאצאיו: עליזה אשת מקס לוי (מהנדס), זהבה אשת פרסי ריטצר (בלונדון), חיים.

סלים א. גורי

נולד בבגדד (עירק) בשנת תרס"ט (1909). לאביו אברהם (משפחת סוחרים ועסקנים) ולאמו ג'חלה לבית שיאל. קיבל חינוך יהודי בבי"ס עממי, ותיכוני ממשלתי ערבי. בשנת 1929 למד בקולדג' הסקוטי בצפת. המשיך ללמוד הנדסה באוניברסיטה האמריקאית בבירות (לבנון).

עסק בבגדד בתור קבלן לבנינים.

בשנת 1939 נשא לאשה את סימה בת דוד ג'ורי. בשנת 1950 עלה לארץ, עובד כקבלן בהיקף גדול בהקמת בנינים ברמת-גן והסביבה.

עוסק בעניני ציבור ותורם ביד רחבה למוסדות שונים.

צאצאיו: זמיר, סמך, אילנה.

ד"ר אשר בלום

נולד בקהיר (מצרים), בשנת תרמ''א (20.1.1881).

לאביו יצחק בלום ולאמו רבקה בת נח שולמן. בשנת 1890 הובא ע''י אמו ליפו, גדל ולמד בתלמוד תורה בהנהלתו של הרב נפתלי הרץ הלוי זצ''ל (ראה כרך א', עמיד 102), חזר לקהיר ולמד בבי"ס מימונית, זמן מה למד בלונדון, בביה"ס "למל" בירושלים.

רפואה וסוציולוגיה למד באוניברסיטה סורבון בפריז.

בשנת 1915 נשא לאשה את שושנה (רוזה) בת אפרים משה יפה , נולדה ביפו (גמרה בית-ספר לרופאי שנים בפריז. היתה פעילה בחוג הסטודנטים בפריז. במצרים היתה פעילה במועדונים : קדימה, המועדון העברי, עסקה בעלית הנוער והיתה חברה פעילה באגודת שוחרי האוני ברסיטה העברית. נפטרה בתל-אביב. כ"ז אייר תשי"ג12.5.1953).

באוגוסט 1898 היה מזכיר אגודת הנוער "בר-כוכבא" במצרים.

באוגוסט 1899 נבחר לציר הקונגרס הציוני השלישי.

היה פעיל בועדים : ההסתדרות הציונית, קק"ל, קרן היסוד, בני-ברית, המועדון העברי, "יבנה" - להשכלה עברית בקהיר (1913) ובאיחוד צעירים יהודית עולמית U.J.J..

פרסם חוברות וספרים בשפה הצרפתית: L'Osteologie des medcins arabes et son origine Talmudique )1935( au Congres de l'Histoire de la medcine a Madrid. La Lepre dans la Bible et dans l'ancienne .(1938)Egypte .(1946)Lettre Ouverte a Mr. Ernest Bevin בשנת 1952 עלה עם רעיתו לארץ וחיסלו את הקליניקות שלהם במצרים.

נפטר בתל-אביב, י"ד אדר א', תשי"ז (17.3.1957). את רכושם מסרו לקרן הקימת לישראל.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4006). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4006