Volume 12

Page 4025

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה חבר ומזכיר אגודת "עזרה לחלוצים ולעולים לא"י".

היה מזכיר בהתאחדות "צעירי ציון" בדרוהוביץ.

מנהל חוג דרמטי-מוסיקלי ובמאי במשך 15 שנים בדרוהוביץ והסביבה. היה אחד ממייסדי מקהלת בית הכנסת הגדול בדרוהוביץ והסוליסט. הראשון בה. בשנת 1930 נשא לאשה את חדוה בת גרשון ברונר סקל. בשנת 1933 עלה לארץ.

היה מזכיר תא המזון במפא''י ואח"כ באחדות העבודה. היה חבר מזכירות האיגוד הארצי של פועלי המזון. ואחרי האיחוד עם השומר הצעיר עזב את אחדות העבודה. פעיל בפעולות הקרן הקיימת והנוער. כתב בעתון "גלים דרוהוביצק בוריסלבסקי" וב "טאגעבלאט" בלבוב.

פעיל בהג"א. פקיד בתנובה תל-אביב. מזכיר כללי של "אירגון יוצאי דרוהוביץ-בוריסלב והסביבה". בניו: שמואל, גדעון.

יוסף ברגר

נולד ביפו בשנת תרמ"ה (1885).

לאביו דב (ברל) ברגר ממייסדי תל-אביב (ראה כרך א', עמוד 51) ולאמו דבורה בת נחמן רפפורט ממייסדי זכרון-יעקב.

קיבל חינוך מסורתי וכללי בבי''ס כי"ח. מוריו היו: יהודה גור ושמואל ליב גורדון . השתלם בבי''ס גבוה למסחר בקושטא (1906).

עבד בפיננסים בכורסא בקונסטנטינופול.

היה פקיד ראשון בבנק עותומן במחלקת האחריות עד 1924.

בשנת 1925 חזר לארץ.

קיבל סוכנות של חברה שוויצרית לאחריות למתן הלוואות לבניין שנונות בת"א: שכונת הפועלים על אדמת הקהק"ל ועוד.

גאל שטחי קרקע ידועים מידי הערבים.

נשא לאשה את אסתר בת יהודה גולדברט (נפטרה בתל-אביב, כ"א חשון תש''ו (15.11.46).

הרבנית רחל קוק

נולדה בירושלים, י"ב אייר תרס''ה (17.5.1905).

לאביה ר' שמחה מנדלבוים (ראה כרך ב', עמוד 587) ולאמה אסתר ליבה בת הרב נחום אפשטיין , האדמו"ר מקוברין.

קיבלה חינוך מסורתי בבית-ספר תיכון דתי.

בשנת תרצ"ב (1932) נישאה להרב רפאל הכהן קוק (ראה בכרך זה).

נשיאת לשכת "נחמה" - בנות ברית בטבריה. יו"ר אירגון אומן, אילנשיל-פוליו (בשנה האחרונה אספה תרומות בסך 12 אלף ל"י).

יסדה גני ילדים דתיים ופעילה מאוד בחינוך דתי. פעילה מאוד בהגשת עזרה לעולים החדשים במעברות, ונקראת בפיהם "אם המעברות".

צאצאיה: הרב שלמה הכהן קוק (רב סרן בצה"ל, רב למחוז ירושלים), הרב שמחה הכהן קוק (ראש ישיבת "מרום ציון" בירושלים), הרב נחום הכהן קוק (רב ברמת יצחק, רמת-גן), שרה אשת הרב יעקב כץ, אברהם יצחק, לאה.

יצחק יהודה ווילף

נולד בצפת, ד' סיון תרמ"ה (1885).

לאביו ר' צבי ב"ר דוד ווילף ולאמו שינדיל בת ר' יעקב לורברבוים. בן למשפחה תורנית ששרשיה מסתעפים במשפחות חסידות מופלגים בגליציה. ביניהם ר' יעקב קלישר ור' דוד סטריר. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת רבי יצחק המתמיד ירושלים.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4025). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4025