Volume 12

Page 4024

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ממיסדי קופת חולים של הציונים הכלליים ברמת-גן. היה חבר המועצה הארצית של הציונים הכלליים. מהקבלנים הראשונים שבנה את הבתים המשותפים ברמת-גן.

מיום שעלה לארץ חבר ההגנה ומילא תפקידים שונים שהוטלו עליו.

צאצאיו; מרדכי (אשתו איה בת ד"ר דוד דויטש). חדוה.

דב (ברל) מילר

נולד בלנוביץ (פולין), י"ח שבט תרס"ט (1909).

לאביו ר' יואל מילר (שו"ב) ולאמו אטל בת ר' אליהו חיינר (שו''ב).

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובבית המדרש.

בשנת 1960 נשא לאשה את טינה בת נתן דרוקמן. היה פעיל בהחלוץ הצעיר בפולניה.

בשנת 1927 היגר לארגנטינה.

היה שם פעיל בקרב הנוער היהודי לקרבם לפעולות ציונית וליהדות.

היה עסקן הקהק''ל בארגנטינה.

עסק שם במסחר.

בשנת 1951 עלה לארץ.

עבד בתור פקיד בקופת חולים של ההסתדרות בטבריה.

כיום, מזכיר לשכת המס של ההסתדרות בטבריה.

אביב עקרוני (אקרמן)

נולד בתל-אביב, כ' ניסן תרצ''ה (23.4.1935).

לאביו צבי עקרוני-אקרמן (ראה כרך י"א, עמוד 3741) ולאמו צפורה בת קופל דיין. קיבל חינוך בביה''ם העממי "לדוגמא" וגימנסיה "תיכון חדש" בתל-אביב, מוסמך למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים וקיבל תואר מ. א., וכן סיים את ביה"ס לחינוך תיכון של האוניברסיטה העברית.

חניך ומדריך תנועות הנוער "גורדוניה" ו"התנועה המאוחדת".

עתונאי, ומורה לספרות והיסטוריה בגימנסיה תיכון חדש בתל-אביב.

ממרכזי "עקד" (מועדון לספרות ואמנות, ת"א).

בעל הטור הקבוע "שפה ברורה" בעתון היומי "אמר".

משתתף קבוע בשבועון הסתדרות המורים "הדהחינוך".

מבקר ספרות- בעתון היומי "על המשמר"פרסם מאמרים ושירים ברבעון "עקד", ב"הפועל הצעיר" וב"מערכות''.

בזמן שירותו הצבאי שימש כקצין הספריה הצבאית המקצועית המרכזית של צה"ל.

פנחס כהן

נולד בטרנופול (פולין) בשנת תרס"ו (1906). לאביו שמואל יונה כהן ולאמו חיה בת פנחס קיטי גורוצסקי. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה. השתלם בבי''ס עממי ותיכון.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4024). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4024