Volume 12

Page 4023

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הכריזו חרם ורצו להשתיק את הישוב העברי בבנינו.

סוכן נכסי דלא ניידי.

צאצאיו (מאשתו השניה): שושנה אשת יוסף כתריאל, אריאלה, משה אליהו, מאיר.

הרב ד"ר אליהו (ליאו) יונג

נולד כ' סיון תרנ''ב (20.6.1892) באונגאריש ברוד שבמוראביה, אז אוסטריה.

לאביו הרב ד"ר מאיר צבי יונג (אז רב באונגאריש ברוד שם יסד וניהל ישיבה משולבת עם בית-ספר תיכון, הראשונה מסוגה באותו זמן; אח''כ ראש בית-דין וראש אגודת הקהילות החרדיות בלונדון, נשיא אגודת ישראל באנגליה) ולאמו אסתר בת הרב יעקב זילברמן. למד בישיבת אביו, בישיבות פרסבורג וגאלאנטה בהונגריה, בבית המדרש לרבנים אורתודוכסיים של הרב ד"ר הולדסהיימר בברלין ובאוניברסיטאות וינה, ברלין, לונדון וקמברידג' וקיבל תוארי ב. א. (כבוד), מ. א. ודוקטוראטים לפילוסופיה, לתיאולוגיה ולספרות קלאסית. תואריו : BA. )Hon.(: M.A.; Ph.D.; D.D.; L.H.D.

בשנים 1919-1916 היה מזכיר הליגה למהנדסים יהודיים "סיני".

ב-1920 יצא לארצות הברית ונתמנה לרב לעדת "כנסת ישראל" בקליבלנד.

בל' ניסן תרפ"ב (28.2.1922) נשא לאשה את ינטה שיינה (אירמה ) בת ר' ישראל יששכר רוטשילד מציריך שבשווייץ.

מ-1922 ואילך הינו רבה של עדת "המרכז היהודי" (ג'ואיש סנטר) במנהטן שבניו-יורק.

בעשרות שנות כהונתו פיתח פעילות נרחבת בשטחי המדע והספרות והעסקנות המקומית והכלל-ישראלית ולמען הישוב בארץ-ישראל בחומר וברוח. עוד ב-1923 היה מזכיר הכנסיה העולמית הראשונה של אגודת ישראל בווינה. מ-1931 פרופסור למוסר היהדות בישיבה-אוני- ברסיטה בניו-יורק. מאותה שנה יו"ר הוועדה העולמית של הג'וינט לתרבות ודת. מ-1935 יו"ר ועדת המומחים לחוק הכשרות מטעם הממשלה של מדינת ניו-יורק. ב1929 נבחר למועצת הסוכנות היהודית לארץ-ישראל בהיווסדה. נאמן מועצת הסעד היהודית בארצות הברית. ראש ועד הנאמנים של "שרות נשים לאומי" בישראל. נשיא הוועדה לתמיכה בבית-החולים "שערי צדק" בירושלים. נשיא האקדמיה היהודית לאמנות ולדעות. ממייסדי פועלי אגודת ישראל ונשיא הכבוד שלהם ומראשי העוזרים להתנחלותם בנקודות-ישוב בארץ, ובתור אזרח הכבוד של הקיבוץ חפץ חיים אפשר לראותו כאזרח-כבוד בארץ. מ-1949 נשיא תנועת "בית יעקב" העולמית ומ1951 נשיא הכבוד של המכון להכשרת מורות חרדיות "בית יעקב" בישראל, ועל שמו נקרא כפר הנוער החרדי "כפר אליהו" באזור נחל שורק. ביקר בארץ שמונה פעמים בין השנים תרצ"ג-תשכ"א (1961-1933) לרגל פעולותיו בענייני דת וחינוך.

תרגם לאנגלית מהתלמוד הבבלי את המסכתות יומא וערכין עם מבואות והערות. פרסם 18 ספרים ומחקרים גדולים בענייני יהדות וחכמת ישראל (מהם גם באנגלית), ביניהם: היסודות היהודיים בסדר-עולם חדש, מורשה, קציר, יהדות חיה, לקראת סיני, ריתמוס החיים, פירורים ואופי.

Author : Foundation of Judaism )1923(; Li;(1926)ving Judaism )1927(; Fallen Angels ;(1935-51)Mistranslations a Source of Love Crumbs and Character )1942(; Rhythm of Life )1951(; Essetials of Judaism )10th Edi.(1953tion, ,1937)Translator - concino Talmud, 2 Vols .(1949 הוציא לאור 7 כרכים של "הספריה היהודית"; יו"ר הוועד להוצאת 5 כרכי "נעם".

בנותיו: אסתר (ארנה ) אשת ד"ר מיכאל ווילה (בעל תעשיה בבואינוס-איירס), רחל (רוזלי) אשת הרב שמואל אליעזר הלוי (מנהל לשכת הישיבות בניו-יורק), יוכבד (ג'ולי ) אשר ר' מיכאל עטרא (סוחר ועסקן-קהילה בניו-יורק).

זאב שכטר

נולד באוברטון (פולין). ד' ניסן תרס"ד (22.4.1904). לאביו ר' דוד שכטר ולאמו פרידה ליבע בת ר' טוביא גלצר. קיבל חינוך מסורתי וכללי-תיכון.

עסק במסחר בעירו.

היה פעיל בהסתדרות הציונים הכלליים. יו"ר קק"ל וקרן היסוד בעירו.

ב-14.5.1930 עלה לארץ.

עבר כפועל בפרדסים ובנינים.

בשנת 1935 נשא לאשה את חנה בת מרדכי מלך נכואלגר (עסקנית, מהפעילות בארגון נשים ליברליות).

היה בין היוזמים לאירגון פועלים ציונים כלליים.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4023). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4023