Volume 12

Page 4022

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

היה פעיל בהכשרה של מפלגת המדינה היהודית בצנסטוכוב (פולין).

בשנת 1935 עלה לארץ.

עבד כפקיד, מנהל בנק, חבר בחברות כלכליות.

בשנת 1940 נשא לאשה את שולמית בת אברהם קריניצי (ראש עיריית רמת-גן, ראה כרך ב', עמוד 810) ראה את הערך שלה בכרך זה.

עבד כפקיד בצבא הבריטי במלחמת העולם השניה בירושלים.

חבר במפלגה הליברלית, ברוטרי רמת-גן. מנהל בית החרושת לנגרות א. קריניצי ברמת-גן.

צאצאיו: אבנר, הדסה, יעקב.

שמואל רוזן (רוזנבליט)

נולד בירושלים, ט"ז כסלו תרפ''ו (3.12.1925).

לאביו ד"ר ליאו אליעזר רוזנבליט (רופא ילדים בראשון לציון. ראה בכרך שביעי, עמוד 2781. אחיו של השר פנחס רוזן ) ולאמו אנה בת קלמן שטרן. קיבל חינוך מסורתי וכללי, למד אמנות דרמטית בביה"ס של ארוין פסקטור בניו-יורק. כשנתים באוניברסיטה בירושלים.

משנת 1945 משתתף קבוע ב"קול ישראל". משנת 1950 עורך תכניות ספרותיות ובעיקר חידונים שונים.

כתב בקורת קולנוע (במערכה 1949-50), הגלגל (1945-6), מאמרים וסיפורים קצרים לפרקים. מתרגם שירה וכו'.

בשנת 1958 נשא לאשה את מרים בת עמנואל קנרד הירש. פרסם ספרים : "מי יודע" ומשחק חידון "128 מי יודע" וכן הספר "בסימן שאלה" (הופיעו בשנת 1950 בעברית).

שירת בהגנה, נוטרות וצה"ל.

בנו: עמנואל (נולד - 6.8.1960).

יונה פרימן

נולד בטורולקה (פולין) בשנת תרס''ח (27.12.1907). לאביו משה פרימן ולאמו הינדא-פריל בת ר' יצחק איזיק ימפל. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבה ובבי"ס תיכוני. היה פקיד במנסרות עצים בהרי הקרפטים.

עלה לארץ בשנת 1935.

עבד ברמתים כפועל בפרדסים וחקלאות.

בשנת 1935 נשא לאשה את שושנה בת צבי וולף, מסיאנקה (פולין) (נפטרה בתל-אביב 5.11.1936) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1938 את לאה בת ר' מאיר והינדה רטיג ממוזציסקה (פולין).

מחסידי האדמו"ר ר' מרדכי שלום פרידמן , הרבי מסדיגורה.

היה פעיל בארגון הסניף של המפלגה הליברלית בנתניה.

חבר ועד הבנין של בית הכנסת הגדול בנתניה.

עזר לעולי התאחדות האכרים.

כל השנים היה חבר ההגנה. זמן מה שירת כגפיר (שוטר מוסף).

בשנת 1936 בימי המאורעות היה ממארגני הקבוצה של 8 חברים, שהעבירו בגמלים חומרי בנין ובעיקר חול זיפזיף מחוף הים לקבלני הבנינים, אחרי שהערבים

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4022). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4022