Volume 12

Page 3982

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(ראה כרך ב', עמוד 713) בית מסחר לכלי זכוכית בשוק אל-דיר ביפו.

בשנת 1888 נשא לאשה את חיה לבית גולדברג (נפטרה בירושלים, י''ב אלול תשט''ו).

השתתף עם נחמן פלמן ואחיו הנ"ל בנטיעת פרדס בפתח-תקוה.

מראשוני בוני נוה שלום.

עסק בצרכי ציבור בימים ההם ביפו.

מפעילי אגודת "אחוה''.

נפטר בבירות (לבנון) א' אב תרע"ב (15.7.1912) והובא לקבורה בהר הזיתים בירושלים.

בניו: יצחק (סוחר), צבי , רב בפילדלפיה.

נכדו ד"ר יהושע (בנו של הרב צבי ) קיבל פרס נובל ברפואה.

יהודה גולדה

נולד ברינסק (פולין), י"ד ניסן תרמ"ח (1888). לאביו זאנוול צבי גולדה ולאמו בלהה. קיבל חינוך מסורתי.

בשנת 1914 נשא לאשה את מנוחה אסתר בת ישראל אליהו לונדון .

עסק במסחר תבואות.

היה חבר באגודת "מעגל" בביאליסטוק שרכשה את השטח שנקרא עיר גנים ברמת-גן.

בשנת 1921 עלה לארץ.

עבד כפועל בחקלאות ובבנין.

בשנת 1922 היה מהתושבים הראשונים ברמת-גן ב"עמק".

היה פעיל בארגונים הדתיים. צנוע וישר דרך.

נפטר ברמת-גן, כ''ג ניסן תשט''ז (4.4.1956).

בניו: דוד גלעדי, שמעון גלעדי, בנימין גולדה.

שרה קיטאי

נולדה בסחודניצא (פולין) בשנת תרנ''ט (1899).

לאביה ר' אהרן שטיין (נכד האדמו"ר נפתלי מרו פשיטץ ) ולאמה קילה .

קיבלה חינוך מסורתי, בי''ס עממי, למדה שפות (פולנית, גרמנית ועברית )והנהלת ספרים. ביתה שימש כבית תבשיל לעוברי דרך, תמכה בנחשלים, החזיקה הרבה שנים את הוריה בביתה בכבוד. נתנה גמילות חסדים ועוד.

בשנת 1921 נישאת ליוסף קיטאי (ראה בכרך י''א, עמוד 3771).

עלתה עם משפחתה לארץ בשנת 1933.

בימי המשבר (1936-37) לא לחצה על השכנים לשלם שכר דירה.

עזרה לבעלה ליסוד ביח''ר למרצפות ברחובות נטיעת פרדס (10 דונם), בבית עובד ועבדה בו במסירות היתה פעילה בויצ''ו, בהפועל המזרחי והרבתה לעשות צדקה וחסד כל ימיה.

נפטרה בירושלים, י"ב תשרי ת''ש (25.9.1939).

צאצאיה: שושנה אשת יוסף לינדר, שמואל (מפקח על בתי ספר חקלאיים).

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 3982). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/3982