Volume 12

Page 4094

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בן-ציון בנזימן

נולד בירושלים, סיון תר"ן (1890).

לאביו ר' משה יעקב (אלתר אנטיפולר) בנזימן (ראה כרך א', עמוד 460) ולאמו פייגה ליבה בת ר' אהרן ליפקין (המכונה "אורי הושעס").

קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת "עץ-חיים''. היה מפעילי הצעירים בירושלים במלחמתם נגד המסיון בירושלים.

בשנת תרס"ט (1909) נשא לאשה את הניה בת ר' יצחק אהרן ולפסון. עסק עם אחיו ר' זיידל בנזימן במסחר מזון בסיטונות בירושלים (ראה כרך ששי, עמוד 2506).

מבוני שכונת מאה שערים והסביבה.

היה חבר ועד שכונת מאה שערים, גבאי בית הכנסת "תפארת ירושלים".

מראשוני החברים בלשכת המסחר. עשה רבות להוציא את המונופולים המסחריים מהסוחרים הערבים שהיו מספקים צרכי מזון למסחר היהודי.

נפטר בירושלים, י"א בסיון תשכ"ב (13.6.1962) והובא לקבורה בהר המנוחות בירושלים.

צאצאיו: זאב, יוסף, אהובה גינזבורג, חנה אשת ישעיה כהן, שרה אשת מורי לססינג, משה יעקב ז"ל, (היה חייל בצה"ל. נפל במלחמת השחרור בקרב על פריצת הדרך לנגב בבית עפה ע"י נגבה), יצחק.

לייב גלזר

נולד בקופישוק (קובנה) ליטה, בשנת תרל"ד (1874).

לאביו מאיר איזיק גלזר ולאמו אלקה לבית כהן. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבת וילנה של רמלי"ס.

היה חבר פעיל בחובבי-ציון.

בשנת תרנ"א (1891) עבר עם אביו ואחיו אליהו גלזר (ראה כרך ח', עמוד 3134) את כל הדרך מקופישוק שבליטא עד א"י ברגל.

עבד בקסטינה בתור פועל חקלאי.

אחרי שלא הצליח בימ ם ההם להסתדר בארץ, נסע לארצות הברית. ביתו שם נהפך לבית ועד לכל הא''י שביקרו בארצות הברית.

יסד שם את החברה שגאלה את אדמות רעננה.

היה פעיל מאוד בתנועה הציונית שם.

נבחר לציר הקונגרס הציוני הששי מטעם התנועה הציונית בארצות הברית.

חיים קרול

נולד בראדום (פולין) בשנת תרמ"ז (1887).

לאביו מנחם מנדל קרול (ראה בכרך זה) ולאמו צילה (צירול) בת יוסף קרוליק (ממשפחה כפרית בסביבת ראדומסק).

קיבל חינוך מסורתי. נסע לצנסטכוב לורשה והשתלם בבית ספר לאמנות - פסול וציור.

היה פעיל בתנועה המהפכנית-סוציאליסטית והיה נרדף עם חבריו ע"י משטר הצאר ניקולי ברוסיה.

עלה לארץ בשנת תרס"ט (1909).

בשנת 1912 נשא לאשה את בלהה בת אברהם יעקב קופילוביץ. עזר לאביו בגאולת אדמה ברפיה. בימי מלחמת העולם הראשונה גוייס לצבא התורכי וסבל צרות רבות. כשחלה בטיפוס המעים, ערק מהצבא והגיע לת"א העזובה מתושביה, והועבר לעין-גנים, שליד פתח-תקוה. היה במחיצתו על א. ד. גורדון, ארגן עזרה סוציאלית לפליטי יפו-ת"א.

היה פעיל בתנועת "פועלי ציון" גם בארץ.

הצטרף ל"השומר" ושמר בראשון לציון ועוד.

ממיסדי פעילי אגודת "מרכז בעלי מלאכה" בתל-אביב.

היה חבר במכבי ופעיל בהגנה.

ממתנדבי הגדוד העברי הראשון במלחמה העולמית הראשונה.

מגואלי אדמת עמק חפר.

ממייסדי "אביחיל" ומבוני המושב של החילים המשוחררים מהגדוד העברי הראשון ליהודה.

היה חבר ועדת התרבות ופעיל במוסדותיה.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4094). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4094