Volume 6

Page 2506

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חבר המועצה הארצית של "ההסתדרות'', חבר המועצה הארצית של מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא''י), חבר הועד המפקח הארצי של "קפת-חולים" של "ההסתדרות", ראש ועד יישובי השומרון, חבר מחלקת המושבות של המרכז החקלאי, ציר לועידות "ההסתדרות" ולועידות של מפא"י ופעיל בועדים לטובת הקרנות הלאומיות, חבר ימי לישראל, מ.ד.א. וכ"ו.

ביום 30.6.1954 נבחר לראש עירית חדרה.

בנותיו; אביבה, פנינה, סימה.

שלמה דיזנהויז

נולד ראדום (פולניה) בשנת תרל'ט (1879).

לאביו זאב (סוחר) ולאמו קינדול מרים בת ר' יצחק מאיר דיזנהויז מסטשוב.

קבל חנוך מסורתי וכללי. גמר בית ספר למסחר בוארשא.

בן שמונה היה כשהמשפחה עברה לורשא.

היה חבר בחובבי שפת עבר ובארגונים ציוניים שונים.

בשנת 1904 נשא לאשה את חיה בת ר' ישראל רוזנפלד מורשא.

היה פקיד בבנק "רוזנבוים את הורנשטיין", עסק בסוכנויות מסחריות.

בשנת 1924 עלה לארץ.

עסק בתל-אביב בסוכנויות לשמנים מבלגיה וכעבור שנה פתח משרד לתירות בנחלת בנימין בתל-אביב ומאז פיתח את המשרד שלו, לאחד המשרדים הרציניים בארץ.

חבר ב"בני ברית" שער ציון, הציונים כלליים.

צאצאיו: חנה אשת יריב אזרחי. יאיר (מפעילי צה"ל, מפקד המשטרה המיוחדת).

זיידל (יצחק אהרן) בנז'ימין

נולד בירושלים, י"א טבת תרמ'ה (1884). לאביו משה יעקב (אלטר אנטיפולר - ראה כרך א', עמוד 460) ולאמו פייגה ליבה בת אהרן יעקב ליפקין (המכונה "ארי הושעס).

קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות בירושלים.

בשנת תרס"ז נשא לאשה את רבקה בת בנימין פייבל טודרסוביץ (בת דודו של דוד תדהר), ראה בכרך ה', עמוד 2309 (נפטרה בירושלים, י"ד שבט תש"ז -4.2.47). עסקנית בצרכי צבור באמונה.

עסק בהתחלה במסחר העורות ואח"כ עם אחיו בן-ציון בנז'ימן במסחר מזון בסיטונות בירושלים.

היה חבר ארגון האימפורטים וסיטונאי המכולת בירושלים בע"מ.

ממיסדי בנק קופת עם בע'מ בירושלים וחבר המועצה של הבנק כל השנים.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2506). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2506