Volume 6

Page 2505

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מהמתגיסים הראשונים לגדוד העברי הראשון במלחמת העולם הראשונה.

כשנת 1923 נשא לאשה את מרים בת מתתיהו ארסטר. צאצאיו: ד"ר יצחק הרפז (מרצה לחקלאות באוניברסיטה), עודד, אהובה אשת יזהר אוסטרובסקי (מורה בכפר סבא).

צבי פופלבסקי

נולד בירושלים, ט' סיון תרפ"ה (1.6.1925).

לאביו יהושע ולאמו חיה בת שאול נימקובסקי (מותיקי היישוב בירושלים-יפו).

קיבל חינוך מסורתי וכללי.

היה פעיל בארגוני הנוער. חבר בית"ר והיה האלוף להתאגרפות של בית"ר בארץ.

נשא לאשה את מרים בת משה ברבר ובזיווג שני את מרים בת חיים שמריהו. מכונאי, מנהל בית ספר לנהגות.

שירת בהגנה ובאצ"ל. בשנת 1947 נתפס בהעברת נשק בנוה שלום ונאסר.

שירת בצבא הבריטי (1941-43).

שירת בצבא הגנה לישראל.

ב-1954 נסע לארצות הברית להשתלם בהתאגרפות.

בתו (מאשתו הראשונה): אביבה.

יצחק צבי וידרקר

נולד בקוזבה (גליציה), ה' אדר תרס"ח (1908).

לאביו אברהם אבא (ממשפחת רבנים מפורסמת בגליציה) ולאמו סימ ה בת צבי שכטר. קבל חינוך תורני. לאחר סיימו את החדר למד ש"ס ופוסקים אצל רבנים מצאצאי בלז והוכיח בקיאות רבה בתלמוד. עסק גם בלימודים כלליים כאוטודידקט וסיים בית ספר תיכוני.

ניהל בעירו חוגים לתנ''ך. היסטוריה עברית, שפתעבר וספרות עברית. וכן היה עסקן ומרכז ארגון ה"תרבות" בכל מחוזו.

היה מנהל משרד של עורך דין.

מפעילי "החלוץ" בפולניה. מעסקני המפלגה הציונית-הסוציאליסטית התאחדות - פועלי ציון" בגליציה. מעסקני תנועת הנוער "גורדוניה" והיה אחראי לפעולות "החלוץ" במחוז טרנופול.

בשנת 1935 עלה לארץ.

עבד כפועל חקלאי. מזכיר משפט החברים של "ההסתדרות". מנהל לשכת המס, עסקן מרכז של הסתדרות הפקידים, מזכיר כללי של ההסתדרות" (מועצת פועלי חדרה) במשך שבע שנים בחדרה.

הצליח להתקין יחסים הוגנים בין העובדים ובין נותני העבודה בכל ענפי העבודה ושטחי החיים בחדרה והסביבה.

חבר המועצה של עירית חדרה, חבר הנהלת עירית חדרה וועדותיה ומזכיר ועד יישובי השומרון בשנות 1936-37.

פעיל בהגנה ובנוטרות (נוטר מושבע).

בשנת 1940 נשא לאשה את בלומה בת אריה בקנ שטיין ממשפחה ציונית ידועה בביאליסטוק).

כעסקן "ההסתדרות" בחדרה פעל רבות בהקמת השכונות הרבות ולפיתוחן ולקח חלק פעיל בהקמת החרושת החדשה ובכינון התעשיה הקואופרטיביתהשיתופית בחדרה.

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2505). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2505