Volume 12

Page 4101

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

שלמה פוגל

נולד בטשורטוביעץ, אוסטריה, בשנת תרנ"ו (14.10.1896).

לאביו ר' יצחק איזיק פוגל (מותיקי חסידי טצורטקוב היסיאטין אוטוניא) ולאמו רבקה בת שמעריל ליאופולד. קיבל חינוך מסורתי, בי''ס עממי, בו למד שפות : גרמנית, פולנית, איטלקית ואוקראינית), השתלט במקצוע הדפוס.

עבד כסוכן לטקסטיל בגרמניה.

היה באידישע פולקס פארטיי, יו"ר אגודת הסוחרים והפקידים ויו"ר עולי פולניה.

בשנת 1919 נשא לאשה את פסיה בת בנימין פלדבאו (נפטרה ברמת-גן, י"ג אדר תשכ"א 1.3.1961) ובזיווג שני נשא לאשה בשנת 1962 את לילי בת בנימין ריגלר. היה חבר הנהלת עירית דרזדן.

בשנת 1939 עלה לארץ.

הקים בית חרושת לנעלים "אטרנה" ברמת-גן.

אח"כ בנה קולנוע "גל-אור" ברמת יצחק (רמת-גן).

חבר פעיל במפלגה הליברלית ברמת-גן. חבר בניברית, רוטרי, אח בלשכת בנאים חופשים.

סגן יו"ר ארגון יוצאי דרזדן בארץ.

עזר רבות לעולים החדשים בשעה שהיה בתפקיד סמל של המשטרה הבריטית המיוחדת בארץ.

במלחמת השחרור היה מפקד המשטרה המיוחדת ברמת-גן.

יחיאל אליאש

נולד בצ'יזב (פולין), ט' אייר תרס''ח (1908).

לאביו ברוך יעקב ולאמו טובה בת עקיבא. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות לומזה וביאליסטוק בפולין ובישיבת הרב קוק בירושלים. סיים בי''ס תיכון.

בשנת 1925 עלה לארץ.

היה חבר קבוצת "בני-עקיבא". היה פועל חקלאי, פקיד, קצין במחוז ת"א.

לשעבר, חבר המזכירות הארצית של "כופר-הישוב'' וחבר מפקדת ההגנה של מחוז תל-אביב.

בשנת 1936 נשא לאשה את מרים בת בן-ציון ורובל. יסד את אחרוני "בני-עקיבא" ו"אלי-צור", יחידות דתיות בהגנה "משמרות אלי-צור".

היה שליח הפועל המזרחי בצ.ס.ר.

היה ציר בקונגרסים הציונים: הי"ט והכ"א.

כל השנים פעיל בהגנה.

מנהל כללי של העתון היומי "הצופה".

צאצאיו: בן-ציון, אמוץ, אחיה.

הרב אשר רוזנבוים

נולד בביאליסטוק (פולין), כ"ח תמוז תר"ס (1900).

לאביו הרב אברהם ב"ר אהרן דב ולאמו לאה בת ר' אשר טפר. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות לומזשה, ביאליסטוק, ראדין, אישישאק ועוד. וקיבל תואר רב ע"י גאוני ישראל.

עשה תעמולה למען ישוב א"י בין החרדים.

היה ראש ישיבה.

נשא לאשה את הרבנית רבקה מרים בת הרב מנחם דרוזדובסקי. בשנת תרצ"ג (1933) עלה לארץ.

נתמנה לרב בשכונת נורדיה ובבית הכנסת ברחוב בוגרשוב 63 בתל-אביב.

כתב וכותב בקביעות בעתונים: "הצופה", "שערים'', "המודיע", "היסוד", "הנאמן" ועוד.

פרסם את הספרים: "מעדני אשר" (על התורה, חלק א' וחלק בי תשט"ז-תשי"ז); "מטעמי אשר" (על הש"ס); "מעדני אשר" (על ש"ס בבלי וירושלמי, תשי"חתשי"ט); "דבר אשר" (על פרשת השבוע, ש"ס וזוה"ק, תש"ך) ; "שבילי אשר" (בתורת הרמב"ם ז"ל, תשכ"א) ; "פניני אשר" (על תורה שבכתב ובע"פ, תשכ"א); "הגיגי אשר" (בערכי תורה ומוסר, תשכ"ב).

צאצאיו: דבורה אשת נפתלי הכהן בלס, שרה אשת מרדכי הולצבלט, מנחם .

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4101). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4101