Volume 12

Page 4107

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

דוד (שמעון) סוקולוביץ

נולד בשנת תרל"ב (1872) בטבריה.

להוריו פנחס ושרה סוקולוביץ מחסידי קארלין, שהגיעו ארצה בימי ילדותם מאוקראינה.

עם הוסדה של זכרון-יעקב, בשנתה השניה, עלו הוריו עם בני משפחתם למושבה זו, שם שימש ר' פנחס כמלמד, בחדר-ביה"ס הראשון, את ילדי המושבה תורה.

בהוסד ביה"ס החקלאי "ארבעטער שולע" ע"י פקי דות הברון רוטשילד נתקבל כחניך - בהיותו נער משכיל ויודע קרוא עברית וצרפתית.

התישב בשפיה (1894) ונודע כאכר חרוץ אשר מאס בקצבה וביקש לעמוד ברשות עצמו. (ראה כתבה ב"הצבי" לאליעזר בן-יהודה שנה 13, מס' 29, 1897).

נשא לאשה את פולט גלאצאנו (לבית אפרתי), שעלתה לארץ באותו זמן אל דודתה מלכה אשת ר' אפרים פישל אהרנסון, וכך נעשה מבאי בית האהרנסונים וחבר-נעורים לאהרן אהרנסון. ב-1901 שיכנע אותו חיים קלוריסקי לעבור, כאכר לדוגמא, לישובה של המושבה כפר-תבור. שם שימש כראש-הכפר מספר שנים וביתו היה לבית-ועד, למפגש לשומרים, לפקידי האדמיניסטרציה ולעוברי אורח.

ערביי הסביבה לא מנעו שבטם ממנו ושרפו יבולו כמה פעמים בהנקמם במתנחלים הראשונים בגליל התחתון.

בשנות מלחמת העולם הראשונה גוייס ע"י שרה אהרנסון לעבודה בניל"י והיה המדווח על תנועות הצבא וכו' באזור עפולה והגליל. ניצל ממאסר תודות לפספורט בולגרי שקיבל בעזרת מוכתר חיפה י. רוזנברג (חבר השומר) וע"י שקיבל עבודה (ויסיקה) ממשלתית בכריתת עצים להסקה בחדרה.

בשנותיו האחרונות גר בחדרה ע"י בנו אסא, שנפטר זמן קצר לפניו ב-1939.

ב-כ' אדר א' ת"ש (29.3.1940) נפטר בטבריה והובא לקבורות בזכרון-יעקב.

צאצאיו: אריה אפרתי (שימש שנים רבות מהנדס ראשי ברכבות ולתקופה ידועה מ"מ מנהל הרכבות בישראל) ; אסא ז"ל, יורם אפרתי (מנהל בית אהרנסון בזכרון-יעקב).

אריה, יורם ובנו אבישי וכן נבט , בנו של אסא, אמצו להם את השם העברי למשפחת האם - הסבתא: אפרתי.

שלמה יונגמן

נולד בצירש (רומניה), ה' באייר תרע"ג (12.5.1913).

לאביו נתן יונגמן ולאמו בתיה בת אברהם נירנברג. קיבל חינוך מסורתי בחדר, ע"י מורים פרטים וחינוך תיכון.

חבר נציבות בית"ר ברומניה, חבר מרכז הצה"ר ברומניה.

הדריך נוער בהכשרה ועבודה.

בשנת 1940 נשא לאשה את לובה בת דוד ארליך. בשנת תרצ''ד (1934) עלה לארץ.

עבד כפועל בכפר-סבא, חדרה, בנימינה.

היה חבר בפלוגות הגיוס של בית''ר.

היה מזכיר הסתדרות עובדים לאומית בטבריה וחיפה.

היה חבר ועד הדר הכרמל בחיפה.

היה פעיל בהאירגון הצבאי הלאומי (אצ''ל) עד קום המדינה.

חבר מועצת עירית חיפה.

חבר מרכז תנועת החרות.

חבר הועד הפועל של הסתדרות עובדים לאומית.

היה ציר בקונגרס הציוני הכ"ה בירושלים מטעם תנועת חרות.

כתב ב"המשקיף" ו"חרות".

יועץ תעסוקה במשרד העבודה.

צאצאיו: נתן, אלינוער.

APA citation

Tidhar, D. (1962). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 12, p. 4107). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/12/4107