Volume 13

Page 4196

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למד בבית-הספר "תחכמוני" בתל-אביב, המשיך בביתהספר הריאלי "תחכמוני", וכבר אז הצטרף ל"הגנה". בלמדו באוניברסיטאות לונדון וג'ניבה היה מפעילי האר גונים של הסטודנטים היהודים והציוניים. הוסמך לרופא שיניים ומנתח וחזר לארץ.

ב-1937 נשא לאשה את אסתר בת ד"ר אברהם ויסוצקי .

עבד בפרקטיקה פרטית ושנים רבות עמד בראש אגודת רופאי השיניים וערך את בטאונה.

במלחמת הקוממיות פעל בשרות הרפואי של צה"ל בדרגת רב-סרן, אירגן וניהל בו בהיקף ארצי את המחלקה לרפואת הפה והשיניים, ואף אחרי שחרורו מהצבא ב-1950 המשיר לשרת יומיים בשבוע בניתוחי לסת בחלק הצבאי של בית-החולים תל-השומר.

השתתף בפעילות ביסוד בית-הספר לריפוי-שיניים ליד בית-הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, והיה ממדריכי המחזור הראשון בו.

נפטר בתל-אביב, כ"ב תמוז תשכ"ב (24.7.1962).

בניו: יהונתן, אלכסנדר.

שלום יצחק כהן

נולד ח' אלול תר"פ (8.1920 )22.בירושלים.

לאביו יהודה אריה ולאמו דבורה בת שלום פרידגוט. למד בתלמוד-תורה מאה שערים ונתקבל למקהלת "שירת ישראל" בהנהלת החזן ר' ש. ז. ריבלין .

בשנים 1933-1930 היה עם המשפחה בתל-אביב, למד בבית-הספר תחכמוני, ואח''כ בבית-הספר הריאלי, וכמו שהצטיין בירושלים בתור סוליסט במקהלת רבלין, כך גם בתל-אביב במקהלת שלמה רביץ , כשהיה חזן באהל שם. כאן נתפרסם בזמרתו כ"ילד פלא" ובשבת הבר-מצוה שלו עבר לפני התיבה בבית-הכנסת הגדול בתל-אביב. בגלל התחלפות מיתרי הקול צמצם אח"כ את הופעותיו וגם הפסיקן לגמרי עד שנת 1940. המשיך להשתלם בחלק התיאורטי (סולפג', תורת המוסיקה, תורת החזנות וכו') אצל החזן רביץ, קיבל שיעורים בפיתוח הקול אצל טובי המומחים והמשיך לקבל שיעורים בבית הספר הגבוה למוסיקה בתל-אביב, ולמימון הוצאות לימודיו עבד שנים אחדות בשרברב בנין.

בשנות המהומות שירת בנוטרות בישובי ספר.

ב-1941 נשא לאשה את מרים בת יהושע וורונה .

באותה שנה נתמנה לחזן בבית-הכנסת בצפון תלאביב, ומ-1946 חזן ראשי בבית-הכנסת הגדול בנתניה. שם משמש גם מורה למוסיקה בבתי-הספר היסודיים הממלכתיים-דתיים ובבית-הספר התיכון "בר-אילן", והנו אח בלשכת בני ברית "שבי ציון".

צאצאיו: אביבה, גדעון, יהושע.

צבי זילברמן-כספי

נולד בחנוכה תרל"ח (דצמבר 1877) באקרמאן שבפלך בסראביה, דרום רוסיה.

לאביו ישראל זילברמן ולאמו יוכבד. השתלם בלימודי יהדות, בשפות ובספרות עברית, רוסית, גרמנית וצרפתית, בתורת האמנות לסוגיה ובהשכלה כללית בכל ענפיה, ובבחינות אכסטרניות קיבל סמיכה בתור מורה ורוקח. ציוני פעיל מנעוריו והשתתף כציר בועידת ציוני רוסיה, מינסק 1902.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4196). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4196