Volume 13

Page 4222

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מאז פירסמה את רשימותיה החינוכיות, חברתיותביקורתיות ובלטריסטיות על דפי העתונים : "דבר", "דבר השבוע", "דבר הפועלת", "הדור", "אורים להורים''.

כתבה ב"בטרם" וב"ידיעות אחרונות" דאז בעריכת ד"ר עזריאל קרליבאך ז"ל וגם בעתונים ההונגרים "אוי-קלט" ו"ההט".

בשנת 1961 בהוצאת "אוי-קלט" הופיעה ספרה (בהונגרית) "א גפרה לפני טיליש".

בשנת 1962 הופיע ספרה "והעת כנר נגרעת" (רומן דמיוני-היסטורי על רקע השנים הטרום-מלחמתיות ושנות השואה, בהוצאת "עם הספר").

במלחמת השחרור ובמבצעי סיני התנדבה לעבודה רפואית מלחמתית.

בתה: מיכאלה (נולדה בארץ).

ד"ר נפתלי וידרא

נולד בלייפציג (גרמניה) ט' חשון תר"ע (24.10.1909).

לאביו שמעון וידרא ולאמו רבקה בת ברוך אפשטיין. למד באוניברסיטאות : הידלברג, ברלין ולייפציג בגרמניה. קיבל תואר: ד"ר למשפטים .Dr. Jur.

היה פעיל בהסתדרות הסטודנטים .K.I.V. ביום 18 לספטמבר 1933 נשא לאשה את יוכבד בת אברהם קפלן. בשנת 1933 עלה לארץ.

בשנות 1933-36 מנהל סוכנות לספנות בחיפה.

בשנת 1936-47 מנהל המחלקה הימית של הסוכנות היהודית.

משנת 1947 מנהל חברת הספנות "צים" בע"מ וחברת "שהם", שירות הים בע"מ.

חבר ברשות הנמלים.

חבר מועדון רוטרי.

צאצאיו: ראובן, יעל אשת משה ימר (רב חובל).

פרופ' גוידו-אהרן מנדס

נולד בסוף חודש אב תרל"ו (18.8.1876) בפירנצי שבאיטליה.

לאביו משה מאוריציו (בנקאי, מצאצאי דונה גראציה מנדס , חותנו של דון יוסף נשיא , הנודעים בתולדות ישראל מהמאה ה-16) ולאמו אליזה בת יעקב אוליבטי. אחרי שב-1900 הוסמך באוניברסיטת רומא לד"ר לרפואה ופעל שנים אחדות בתור רופא כללי, התמחה במיוחד במחלות הריאה. גויס לשרות הרפואי בצבא ונשאר בו בשרות קבע, השתתף במערכות איטליה בלוב ואח"כ במלחמת-העולם, הראשונה, וביחוד הגדיל לעשות בריפוי החיילים שנפגעו בגאזים, עלה בקאריירה הצבאית עד שבראשית שנות ה-20 הגיע לדרגת רב-סרן.

ב 1911 נשא לאשה את ג'וליה בת אמיל עמנואל פלשל. לרגל פעולתו הרפואית וסגולותיו האישיות הגיע לקשרים עם אישים רמי-מעלה בהנהגת המדינה, בוואתיקאן ובצלב האדום האיטלקי, וב-1926 נעתר לבקשתם, ביקש חופשה מהצבא, קיבל עליו את ניהול בית-החולים של הצלב האדום למחלות ריאה ברומה, שהעלהו לרמה רפואית גבוהה, היה מזכיר הליגה האיטלקית למלחמה בשחפת וחבר הועדה הבינלאומי למלחמה בשחפת. העשיר בתשעת ספריו ומחקריו את מדע הרפואה בענף זה וכיהן בו כפרופסור באוניברסיטת רומא.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4222). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4222