Volume 13

Page 4235

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

למד תורה בישיבה באנגליה, סיים חוק לימודיו כסטודנט בתואר מ. א. באוניברסיטה קונס בקנדה, הוסמך כדוקטור בפיסיקה באוניברסיטת קולומביה (ניו-יורק), B.A., Ph.D. ונתמנה למדריך וחבר מחקרשל מעבדת הקרינה בקולומביה.

מתמחה בפיסיקה של גלים קצרים (ראדר) ותכונות מגנטיות של חומר.

היה חבר בארגון חלוצי "השומר הדתי".

בשנת 1948 נשא לאשה את דבורה (בקטריולוגית ילידת ניו-יורק) בת אברהם לדרר (היתה חברה בארגון "השומר הדתי" בניו-יורק).

בשנת 1950 עלה לארץ.

נתמנה מדריך במחלקה לפיסיקה של האוניברסיטה העברית בירושלים.

כעבור ארבע שנים ביקר באוקספורד וכתוצאה מביקור זה החל להתענין בשטח חדש - תכונות מגנטיות של גבישים בטמפרטורות נמוכות. בשטח זה המשיך את רוב מחקרו עד היום.

פרסם ספר "תהודה פרגמנטית בגופים מוצקים" (דפוס אקדמאי, ניו-יורק).

פרופ' באוניברסיטה העברית בירושלים וראש למדור לגלים קצרים.

יו"ר למחקר ופיתוח של האוניברסיטה העברית.

חבר הועד הפועל שלה.

חבר הועד הפועל של בית-הספר "חורב".

בשנת 1956 קיבל פרס למדעים המדוייקים מטעם האקדמיה בניו-יורק.

בשנת 1962 קיבל פרס ישראל למדעים מדוייקים.

בשנת 1963 קיבל פרס גוגנהיים מארצות הברית.

צאצאיו: אסתר, נחום, אברהם, חוה, שמעון.

דוד רזניק

נולד א' טבת תרע"ג (סוף 1912) בליסקובה שבליטא.

לאביו הרב ר' אברהם אבא (רבה של קהילת פילווישקי, מחבר הספר "כלי שרת") ולאמו אסתר בת הרב י. לונדינסקי ( אחיו של הרב משה לונדינסקי, מראשי ישיבת ראדין של ה"חפץ חיים" זצ"ל).

למד בישיבת סלובודקה, גמר בית-מדרש למורים בטלז.

היה מורה בבית-ספר עברי בשקוד שבליטא, אח"כ עבר לפעילות בתנועת הציונות הדתית בליטא והיה חבר מרכזי המזרחי והחלוץ המזרחי וסגן העורך של בטאונם 'אונזער וועג". מארגן קיבוצי הכשרה ומהאחראים לעליה החלוצית משם.

ב-1933 עלה לארץ והיה מראשוני המתנחלים במושב כפר הרואה שבעמק חפר. משם נקרא לעבוד בשרות התנועה.

יצא פעמיים בשליחות הקרנות והתנועה, פעם לארצות הבלטיות ופעם לרומניה וצ'כוסלובקיה.

היה מזכיר סניף הפועל המזרחי ברחובות ואח"כ בנתניה. שם היה פעיל בגאולת הקרקע שבצפון העיר ובהקמת שכונת הפועל המזרחי, שנקראה גבעת מאיר (על שם הרב מאיר בר-אילן ז"ל).

ב-1942 נשא לאשה את פנינה בת מיכאל זנדמן (המורה הראשונה בחינוך הדתי בנתניה וכעת מנהלת בית-ספר שם. ראה את הערך שלה בכרך זה).

היה חבר ההגנה ונוטר ב"גבעת חיים''.

בתקופת קום המדינה היה מנהל בית העולים בנתניה.

כל השנים היה פעיל בחיים הציבוריים בעיר, הנבחר הראשון מטעם הרשימה הדתית למועצת העיר. יוזם ופעיל בכינון המוסדות הדתיים והחינוכיים, ובראשם הישיבה התיכונה של "בני עקיבא'', שהשיג בשבילה את הכרת העיריה ותמיכתה.

כעת הנו קצין המחוז בנתניה מטעם משרד הפנים וחבר מרכז המפלגה הדתית-לאומית.

הוציא בדפוס את ספרו של אביו. צאצאיו: אברהם-מיכאל, חיה.

קלמן קנט גרידינגר

נולד בלונדון (אנגליה), כ"ד טבת תרפ"ד (1.1.1924).

לאביו משה גרידינגר (פעל רבות בכל השטחים המסחריים והציבוריים בארץ. ראה כרך א', עמוד 454) ולאמו רבקה בת יחזקאל צ'יזיק. עלה עם משפחתו לארץ בשנת תרפ''ט (1929).

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4235). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4235