Volume 13

Page 4248

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פעיל עד היום בכל שטחי החיים של הפועל המזרחי בנתניה: חבר המועצה והמזכירות, ציר לוועידות הארציות של הפועל המזרחי והמפלגה הדתית-לאומית וחבר המרכז הארצי. מלבד פעילותו בתנועה הוא גם פעיל בשטחי החיים הציבוריים השונים בנתניה. עבד בביתחרושת "עליון" נתניה וניהל סניף "משכנות" בנתניה.

שירת בצה"ל במלחמת השחרור.

כעת פקיד בבנק למשכנתאות "אדנים" בתל-אביב. שיכל את כל משפחתו הענפה בשואה.

נשא לאשה את מרים בת המשורר יעקב רימון (ראה כרך א'. עמוד 103).

צאצאיו: אראלה, דוד, הדסה, אלכסנדר .

ד"ר שאול זימן

נולד בטברוג (ליטא), כ"א סיון תרס"ט (1909).

לאביו קלמן זימן (ראה בכרך זה) ולאמו לאה בת שאול רבינוביץ. קיבל חינוך מסורתי וכללי. גמר אוניברסיטה לרפואה בברלין (גרמניה) וקיבל תואר ד"ר לרפואה.

היה פעיל בארגוני נוער ציוני. למד בהכשרה ע"י ברלין. העלה מאה ושלושים צעירים מהכשרה לתל-יוסף (בעליית הנוער ע"י גב' הנריטה סולד). עלה לארץ בשנת תרצ"ה (1935).

בתרצ"ט (1939) נשא לאשה את שרה לבית וסרמן, ובשנת 1955 בזיווג שני, נשא לאשה את מיכאלה לבית מונבז. השתתף בכינוסים רפואיים. במלחמת השחרור שימש כמנהל ביה"ח שטראוס בירושלים.

בתקופת המצור על ירושלים, הוטל עליו לארגן את שירותי הרפואה הציבורית בעיר.

לאחר מכן שימש כשנתיים רופא מחוזי של משרד הבריאות בירושלים.

מנהל כללי של משרד הבריאות בישראל משנת 1960. נפטר בג'נבה (שווייץ), כ"ח אייר, תשכ"ג (22.5.1963), והובא לקבורה בסנהדריה בירושלים.

בתו: חנה.

שמואל קורץ

נולד בסוקלוב (ציכוסלובקיה), ו' כסלו, תר"ן (1889). לאביו שרגא פייבל קורץ (ממשפחת חקלאים ידועה) ולאמו בלה גולדה בת שמואל לייסטנר. קיבל חינוך מסורתי, בי"ס תיכון והשכלה חקלאית בקרקאו. קיבל תואר של מהנדס חקלאי.

היה פעיל בארגונים ציוניים, חבר בקהילה והחברה קדישא בעיר אויסיג.

בשנת 1914 נשא לאשה את רחל בת ירוחם פישל נגל. היה חבר בארגונים כלכליים וספורטיביים בצ'כיה. חבר כבוד בארגונים ספורטיביים חשובים. קיבל פרס זהב עם סמל האולימפיאדה.

היה חבר פעיל בקהילה בעיר אויסיג.

בשנת 1939 עלה לארץ.

בבית-הספר "מקוה ישראל" עשה נסיונות מוצלחים בזנים של תבואות וגידול זרעים של ירקות בהצלחה גדולה.

קיבל את הנהלת משק "קלמניה" (שנוסד ע"י המנות משה גרידינגר . ראה כרך א', עמוד 454) והפך אותו למשק מעורב וקיבל תוצאות טובות.

כיהן הרבה שנים בתור יו"ר הציונים הכלליים בחולון. פעיל בתור סגן יו"ר המועצה של הסתדרות הליברלים בחולון.

ממייסדי מכבי ולשכת בני-ברית ובנות-ברית בחולון. נשיא כבוד באגודת מכבי ובלשכת "השלושה" של בני-ברית בחולון.

חבר בית הדין העליון של מיסדר בני-ברית בישראל. יו"ר הנהלת בית-הכנסת.

חבר האקסקוטיבה של חוג יוצאי אירופה בהסתדרות הליברלים.

כל השנים פעיל בהג"א בחולון.

עוסק בחקלאות ובגידול זרעים.

מנהל חברת ניטרופוס לייצור זבלים אורניניים לפי פטנט שלו, מספר 2166.

כתב מאמרים על חקלאות וכלכלה בעתונות הארצית.

צאצאיו: קלרה אשת ד"ר טיילר ז"ל (ולה משק חקלאי מסודר בכפר ביל"ו), דוד (פקיד בכיר בחברת החשמל).

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4248). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4248