Volume 13

Page 4327

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

במלחמת השחרור גוייס על ידי לח"י לגדוד אחד והשתתף בהתקפה על "יהודיה". נפל בקרב על ביתגבאלה בד' בתמוז, תש"ח (11 ביולי, 1948). הועבר למנחת עולמים בנחלת יצחק.

רפאל אביגד (שרעבי)

נולד ביום י''ח אלול, תרפ"ט (23.9.1929) בתל-אביב. לאביו זכריה שרעבי ולאמו צפורה . למד בבית-ספר לבנים "מזרחי" ובישיבת הערב של ר' יעקב צאורי. היה נער צמא דעת ועשה לילות כימים בלימודי קודש וחול. כבר בנערותו המוקדמת גילה חריפות מוח ואהבה לוהטת למולדת ועם קריאת ההפטרה בבית הכנסת נשא נאום נלהב, שנמשך שלוש שעות והעיד על בקיאות רבה בכתבי הקודש.

משגמר בית הספר העממי למד כשנה ב"ישיבת הישוב החדש".

אחרי כן עבר ללמוד מקצוע והשתלם בחשמלאות ובמסגרות. בהיותו עוד תלמיד בבית הספר הצטרף ל"בניעקיבא" והכניס הרבה חברים לתנועה זו.

באדר תש"ז (1947) הצטרף ל"נוער העובד" ויצא להכשרה מגוייסת שהתאמנה ב"רביבים" וב"תל-יוסף". משם התגייס לצה"ל לפלוגת קומנדו ("שריון ופשיטה") והצטיין בקרבות לכיבוש לוד ורמלה.

שם הכינוי שלו במחתרת - "יהודה".

נפל ביום כיבוש משטרת "בית-ג'וברין" שהיה בין כובשיה. בהתקפת הנגד של האויב נפגעו הזחלים, נפצע ולא יכול לקום. פצעו לא היה פצע מוות אך משחזרו חיילינו למקום המערכה היה מאוחר לטפל בו.

נפל בכ"ד בתשרי, תש"ט (27.10.1948) ולמחרת נקבר בכפר ורבורג.

דוד שנייווייס

נולד בשנת תרפ"ד (1924) בעיר צ'רנוביץ שבבוקובינה (רומניה).

בעל השכלה תיכונית.

בשנות הכיבוש הגרמני-רומני (1944-1941) ירד למחתרת והיה פעיל בשורות בית''ר.

עם התקרבות הצבא האדום לחבל, ברח לבוקרשט.

במארס, 1944, העפיל לארץ באניה "מאריצה" שנסעה בדגל בולגרי מקונסטנצה לקושטא.

עבד בהתחלה כפועל. אחר-כך התנדב לפלמ"ח וסיים קורס לטייסים.

השתתף בפעולות "גשר א-זיב" (יוני, 1946). עם ההפסקה הזמנית שחלה בפעולת תנועת המרי העברית הצטרף ללח"י. המשיך במסגרת ארגונו בפעולות חבלה ושימש גם כמדריך בנשק. היה אחד המומחים להרכבת

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4327). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4327