Volume 13

Page 4328

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

מוקשים.

זמן מסויים ריכז את פעולות לח"י בדרום.

מהתחלת מלחמת השחרור היה בין האחראים לחטיבת לח"י בירושלים.

שמות הכינויים שלו "דידי", "זמיר".

ביום י''ח תמוז, תש"ח (25.7.1948), בשעה שבדק את מחסן התחמושת במחנה "דרור" של לח"י אשד בשכונת טלביה, אירעה התפוצצות מסיבה בלתי ידועה וגופו נתרסק. הובא לקבורה בסנהדריה בירושלים.

משה הוך

נולד ביום י''א אלול, תרפ"ג (23 אוגוסט, 1923), בפולין.

לאביו אלכסנדר הוך ולאמו מרים. בשנת 1934 עלה לארץ עם הורי- שהתיישבו בחיפה. למד בבית-ספר תיכוני ועבד בפקיד, רואה חשבונות. בהיותו בן 17 הצטרף ל"ארגון ב'" (אחר כך אצ"ל "ארגון צבאי לאומי") וכשחל בו פילוג עבר לארגון לח"י - "לוחמי חירות ישראל" והיה מחבריו עד יום מותו.

באחת מפעולות לח"י בחיפה בשנת 1943 נעצר על ידי הבריטים ונכלא בכלא עבו, משם הועבר למחנה המעצר ב"לטרון" ולבסוף הוגלה לאפריקה המזרחית. תחילה ל"אריתריאה" ואחר כך ל"סודאן" ול"קניה". חמש שנים וחצי התגולל ממחנה מעצר אחד למשנהו ועמד בחקירות ובעינויים.

עם הקמת מדינת ישראל שוחרר וחזר לארץ ומיד, בלי לנצל את הארכה שניתנה על ידי הממשלה לגולי "קניה", התגייס לצבא הגנה לישראל. נאמן היה לדרך בה בחר ורק ההכרה שהוא גורם סבל להורים שאינם מבינים לרוחו העיקה עליו עד יום נפלו.

עם חטיבת "גולני" ירד לנגב, ובשעת מבצע "עין" נפל בקרב על משלט אחד ביום כ"א כסלו, תש"ט (23.12.1948) ונקבר זמנית בגבולות שבנגב. הועבר לקבורת קבע בחיפה ב-11.8.1949.

יעקב רוסניק

נולד בשנת תרפ"ח (1928) בעיר בוריסלב אשר בפולין.

לאביו צבי רוסניק ולאמו חיה. ב-1933 עלתה המשפחה לארץ והתיישבה בתל-אביב.

הנער למד בבית-הספר העממי "תחכמוני" ומשגמר שם את חוק לימודיו עבר לעבודה.

למד הפרות ועסק בה.

ביקר בגימנסיות ערב ובכיחות עצמו השתלם בלימודים ורכש לו השכלה של בית-ספר תיכון. אהב ספר וספרות.

בגיל 15 הצטרף לארגון המחתרת של לח"י.

היה פעיל כמדריך נוער וכחייל מחתרת.

במשך ארבע שנות המחתרת שלו לא היתה לו למעשה אף שעה אחת של נופש, וכשנתמזג לח"י עם הצבא עוד גדל להטו. "כמה טוב ללחום בגלוי" אמר לאחותו.

שם הכינוי שלו "יענקלה".

שירת בחטיבה אחת. היה סמל תרבות והשתתף בכל קרבות גדודו. נפל במבצע "חורב" ב"עוג'ה אל-חפיר" ביום כ"ה כסלו, תש"ט (27.12.1948). היה קבור זמנית בחלוצה וביום 20.7.1949 הועברה גופתו למנוחת עולמים בבית הקברות בנחלת יצחק.

מנחם כהן

נולד ביום א' בשבט, תרפ"ד (7.1.1924) בתל-אביב. לאביו יעקב כהן ולאמו בלומה. למד בבית-ספר "מזרחי" וב"ישיבה" בכפר-סבא. שם היה מדריך פעיל בתנועת "בני עקיבא". ברבות הימים חבר המחתרת של לח"י. משסירבו לצרפו למחתרת בגלל גילו הצעיר הלך והביא עמי רובה, לאות שבגר וראוי להימנות על שורותיה.

בכפר סבא עבד כפועל חקלאי ועזר להוריו. לאחר בריחת 20 מכלואי לטרון נאלץ מנחם לעזוב את המושבה

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4328). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4328