Volume 13

Page 4329

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ועבר לעבוד בבית הדפום של מחתרת לח"י. הועבר לתל-אביב כמדריך נוער.

פעל בירושלים ובסוף שנת 1946 נשלח לסניף לח"י בחיפה.

עם גילוי בסיון ההתנקשות במפקד הבולשת בחיפה הושם מארב ונעצר ונשלח ללטרון.

שם עשה נסיון נועז לברוח, הצליח לעבור את גדר התיל ושדה מוקשים, אך נתפס כשהוא כבר הרחק מן המחנה.

עם פריצת כלא עכו היד. בין אלו שהוגלו לקניה ושם השתתף בחפירת מנהרת הבריחה.

כתוצאה מכל התלאות והנדודים שעברו עליו חלה בדלקת קרום המוח ושכב שבועות על מיטת חליו במחנה העצורים.

עם החזרת גולי קניה לארץ התגייס לצבא. הוועדה הרפואית פסלה אותו כמוכשר לשירות פעיל אך היא התייצב שנית במקום אחר והערים על הרופאים. נתקבל לפלוגת קומנדו.

נפל בכ"ד בתשרי, תש"ט (27 אוקטובר, 1948), בקרב על מבואות "בית-גוברין". משנפצע בפגז ביקש מחבריו להניחו ולהמשיך במערבה. כשלקחוהו אחר כך בזחל נפגע כלי הרכב בפגז ועלה באש. מנחם הוצא ממנו אך עד שהובא לתחנת ה"עזרה ראשונה" איבד דם רב ומת. וקבר למחרת בכפר ורבורג. במחתרת קראו לו נפתלי, ונשם חיבה - תוליק.

נסים טרגנו

נולד ביום כ"ה תשרי, תרצ"א (17 באוקטובר, 1930) בברצלונה שבספרד.

לאביו משה טרגנו ולאמו אסתר. למד בבית-ספר עממי ובן 14 עלה לארץ עם עולי "ניאסה" שנשלחו בעזרת הג'וינט והגיעו לארץ ב-1 בפברואר, 1944.

כחצי שנה עשה בבן-שמן, אחר כך חזר לבית הוריו שהתיישבו בתל-אביב והחל לעבוד כרפד.

השתלם בלימודיו בכוחות עצמו.

הצטרף ללח"י והיה פעיל בה.

עם התגייסות חברי ארגונו לצה"ל, שירת בקומנדו של לח"י והשתתף בכיבוש "לוד" ו"רמלה", בקרב על "עיראק א-סואידן".

נפל ב"עוג'ה אל-חפיר" ביום כ"ד כסלו, תש"ט (26.12.1948), בשעה שהיה בזחל הטנק, נפגע והוא קפץ מתוכו כשהוא נטול כוח הראייה, ורץ בטעות לעבר עמדת הערבים שהרגוהו. היה קבור בחלוצה. ביום כ"ג תמוז, תש"ט (20.7.1949) הועברה גופתו לנחלת יצחק בגבעתיים.

אשר ישראלי (בקר)

נולד בשנת תרפ"ה (1925) בעיר לוצק בפולין. לאביו ישראל בקר ולאמו יונה. שם למד בבית-הספר העברי "תרבות". עד כיבוש פולין על ידי הגרמנים ישב בגיטו יחד עם משפחתו, אך חיפש את הדרך אל הפרטיזנים ולבסוף גם מצא דרך זו. ב-8 חדשים הי עם המשפחה שעלתה בידה להימלט מהגיטו בדיר-חזירים של גויים מכרים. בסכנת נפשות היה יוצא בלילות למצוא פת להם בכפרי הסביבה העייינים.

לבסוף קם והצטרף אל הפרטיזנים. השתתף בפעולות הבלה והתקפות על האויב.

פעם נפל בידי האוקראינים שדנוהו למתת" אך הצליח להימלט ולחזור לפעולותיו.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4329). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4329