Volume 13

Page 4291

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

משנת 1936 עד 1948 חבר ההגנה בתור רופא איזורי לגוש דן.

צאצאיו: יורם שלמה, שולמית, רוני.

מיכה שביט (שטרן)

נולד בקולקי (רוסיה), בראשית תרע"ב (26.12.1911).

לאביו יעקב שטרן ולאמו חנה בת מיכה זאקן. קיבל חינוך מסורתי ותיכוני.

ממארגני החלוץ הצעיר, פרייהייט. היה פעיל במרכז החלוץ.

היה מנהל הכשרת נוער. בשנת 1933 עלה לארץ. בשנת 1933 נשא לאשה את חנה בת זאב זינגרמן. היה חבר קיבוץ השדה.

בתקופת ממשלת המנדט ניהל מאבקים למען עבודה עברית.

עבד כפועל בנין.

היה ראש שירותי תעסוקה במושבים.

ממנהלי מרכז העבודה שע"י הועד הפועל של ההסתדרות.

חבר מזכירות מרכז הפקידים.

בשנות 1950-52 היה בשליחות ההסתדרות בצרפת ובבלגיה.

מנהל מחלקה בארגון במרכז מפא"י. עוסק כיום בעניני ארגון המפלגה בסניפים בארץ. חבר מרכז מפא"י.

כל השנים היה חבר ההגנה. נסע בשליחות ההגנה לרכוש נשק בחו"ל.

צאצאיו: אמציה, אחיה, גיורא, בלהה.

אריה (ליב) אברמזון

נולד בגרנוב (אוקראינה), כ"ג כסלו תרמ"ז (סוף 1886).

לאביו ר' משה אברמזון. קיבל חינוך מסורתי.

היה חבר בתנועת "צעירי ציון". השתתף בהגנה עצמית על העירה בסרביה. עלה לארץ בשנת תרס"ו (1906). עבד כפועל חקלאי ושומר בראשון לציון, חדרה וכנרת. עבד בייבוש ביצות בחדרה. מכובשי חוות כנרת. עבד בג'עוני (ראש פינה).

בשנת תרע"ג (1913) נשא לאשה את אהובה בת ר' משה בלום ילידת ראש פינה. היה שומר ביבנאל ובבית-וגן. כל השנים היה חבר בהגנה. כיום חקלאי בבית-גן, יבנאל.

צאצאיו: בת-עמי אשת נח אשכנזי (ניר-דוד), אבשלום (נען), יהונתן (נפל במלחמת השחרור), ברכה אברמזון (אחות), עמוס, נעמי אשת ישעיהו שתדלר.

שלמה בן-דוד (בלינדר)

נולד בזינקוב (אוקראינה). ז' אדר תרס"ו (4.3.1906). לאביו דוד בלינדר (רוקח. סוחר יערות באוקראינה) ולאמו אהובה (ליבה ) בת יעקב חסיד. קיבל חינוך מסורתי וכללי, בבי"ס עממי ותיכון בפרוסקורוב (אוקראינה).

עלה לארץ בשנת תרפ"ג (1923).

בשנת 1933 נשא את שושנה בת מאשה ושמואל ברוזה (ממוצא) (ראה כרך א', עמוד 146).

היה חבר עירית נתניה.

מעורה בציבוריות וחבר במוסדות ציבוריים שונים בנתניה.

בעל בית חרושת למרצפות ושיש.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4291). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4291