Volume 13

Page 4332

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הנצורה להדיפת התוקפים הערביים וביום ו' באייר, תש"ח (15.5.1948) נפל חלל בקרב "נוטר-דם". היה קבור בבית הקברות מסנהדיה וביום י"ח במנחם-אב, תשי"ג (30.7.1953) הועברה גופתו למנוחות להר הרצל בירושלים.

יששכר הוברמן ("הלוחם יענקלה")

נולד ביום י''א תשרי, תרפ''ח (7.10.1927), בווארשה (פולין).

לאביו אברהם הוברמן ולאמו שרה. בשנת תרצ"ב (1932) עלה עם הוריו לארץ והתיישבו בתל-אביב.

אחרי גמרו את בית-הספר העממי עבד בפקידות.

היה חבר פעיל בתנועת "הצופים" וב"מכבי". התעניין במיוחד בספורט כפעיל וכמדריך ושאף להשתלם בחוץ-לארץ בספורט ובתרבות הגוף.

ב-1943 יצא לשנת שירות ברמת הכובש ושם הודרך הדרכה צבאית ראשונה.

ב-1944 נתקבל לעבודה כנהג בצבא הבריטי ולמד את דרכי המגע עם הבריטים ואת סדרי השירות והשמירה במחנותיהם ובמסעותיהם, וידיעותיו אלה היו לתועלת משהצטרף למחתרת לח"י. הוא שהכניס את מכונית התופת למחנה המשטרה הבריטית בשרונה. השתתף במבצעים רבים של ארגונו.

מראשית 1948 השתתף בפעולות לח"י נגד הבריטים והערבים בירושלים. במארס ירד לזמן קצר לתל-אביב ובליווי השיירה האחרונה, לפני ניתוק הדרך, חזר להילחם על ירושלים.

השתתף כפעולות יחידות לח"י בכיבוש "שייך-באדר", "רוממה", דיר-יאסין" וכו'. נתפרסם בהעזתו וגבורתו. ואף כשנפצע ויכול היה להחלים בבית, לא המתין עד שיחלים וחזר לקרבות.

ביום צאת הבריטים היה מראשי המסתערים בכיבוש בנייני "בוינגרד" עד החומה של העיר העתיקה. ביום המחרת, ו' אייר, תש''ח (15.5.1948), הגיע בכיבושים עד בניין "נוטר-דם" ויחד עם חברתו עלה על גג הבניין לסקור את המצב והאפשרויות להמשכת הפעולה נגד חומת העיר, ושם נפגע מכדור אויב ונפל. למחרת היום נקבר בסנהדריה בירושלים. גם חברתו לנשק שהיתה גם ארוסתו נפלה בקרב זמן לא רב אחרי נפילתו. הועבר להר-הרצל בירושלים ב-8.11.1951.

מרדכי בן-עוזיהו

נולד ביום ט"ז סיון, תרפ"ו (29.5.1926) ביוון. לאביו שבתאי בן-עוזיהו ולאמו מזל. עלה לארץ ביום כ"ו אלול, תרצ"ה, (24.9.1935). גר בתל-אביב. משסיים בהצטיינית את בית הספר

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4332). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4332