Volume 13

Page 4344

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

(מעסקני ובוני צפת. ראה כרך א', עמוד 364).

יזמה יחד עם בעלה ביסוד מאפיה, טחנת קמח וביח"ר ליהלומים בנתניה.

ביחד עם בעלה, ברוך ברזל ויהודה מייברג יסדו את בית הדפוס "הגליל" שהדפיס עבור מוסדית התורה והחסד בצפת ובחלקו באמריקה. ובזה נתנו פרנסה ל-15 פועלים שלמדו את מקצוע הדפוס.

אחרי מלחמת העולם הראשונה הקימו סניף לדפוס בטבריה.

בשנת תרפ"ז (1927) היתה פעילה ועזרה לבעלה בפתיחת בית המלון "הרצליה" בצפת. הרבו בפרסום סגולותיה האקלימיות של העיר צפת כמקום מרגוע קיצי.

יסדה את סניף ויצ"ו בצפת והיתה היו''ר שלו.

היתה פעילה בלשכת הסעד (עזרה סוציאלית) ושאר מוסדות סוציאליים בעיר.

במלחמת השחרור היתה פעילה בהגשת עזרה ללוחמים ולתושבים הנצרכים.

בפועל, ניהלה את המלון יחד עם בניה - עד יום פטירתה.

נפטרה בצפת, י"א שבט תשי"ח (1.1.1958).

צאצאיה : משה, שמואל, דניאל (פעיל באצ"ל), צפורה אשת עמיחי פגלין (גידי) - שהיה קצין המבצעים של אצ"ל.

מרדכי לוין (לעווי)

נולד בירושלים, בשנת תרנ"ו (1896).

לאביו ישראל איסר (ראה בכרך זה) ולאמו צירל לבית שורק. קיבל חינוך מסורתי בחדר ובישיבות.

עסק במסחר עורות בסיטונות.

נשא לאשה את לאה זלדה בת אליעזר ליפמן-שולמן, מבוני ישיבת "תורת חיים" בירושלים (נפטרה בירושלים, ט"ו אלול, תש"ו - 11.9.1946).

היה פעיל בבני-ברית. חבר הנהלת בנק קופת עם בע"מ בירושלים.

נציג בלשכת המסחר. היה פעיל במוסדות צדקה וחסד.

נפטר בירושלמי, ו' ניסן, תשכ"א (23.3.1961).

צאצאיו: שרה אשת משה ליבר (מבעלי ביהח"ר ליבר), מלכה אשת יעקב אורלובסקי (מזכיר הלואה וחסכון), רחל אשת הרב משה ריניץ (ירושלים), אליעזר זאב לוין.

צדוק שלום (מחפוד)

לאביו צדוק שלום ושרה .

נולד בתימן.

קיבל חינוך מסורתי.

השתייך לארגון לח"י. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום כ"ו בכסלו תש"ח (9.12.1947 )והובא לקבורה בנחלת יצחק למחרת היום.

ביום כ"ה באלול תשי"ד (23.9.1954) הועברה גופתו לבית הקברות הצבאי שבמקום.

APA citation

Tidhar, D. (1963). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 13, p. 4344). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/13/4344