Volume 14

Page 4430

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

המגיעים לו. אשבול יעצהו לצאת לחופשה ממושכת ולבון שלח לו הצעה, שיוותר על פיצויים ויקבל לכל ימי חייו את המשכורת, מכונית ומזכירה פרטית בתור מנהל שחובתו לא לעשות כלום. אד הוא סירב לצאת למיתה בעודנו חי, וכשהתפוטר ב-1958 קיבל את פיצוייו, וכאדם חפשי מצא אפיק לכוחו היוצר במשק הפרטי, בייזום ובניצוח על מלאכת הבנייה הכבירה על אדמת הגימנסיה הרצליה בתל-אביב.

בסוף 1962 נתמנה למנהל כללי של החברה לפיתוח המדע מסעם משרד הבטחון.

בנותיו (מאשתו חיה בת שניאור זוסיה אליס) : טובה אשת גדעון זיו, אילה אשת תיאודור כספי. בהוצאת שוקן (ירושלים-ת"א) פירסם בשנת תשכ"ג (1963) את ספרו "בדרך לא סלולה, הגדת סולל בונה" (480 עמודים).

בספר "כך הם עלו" (בהוצאת "נתיב", ירושלים תשכ"א-1961), מתואר הוא כאחד מ-5 עסקנים (עובד בן-עמי, שמואל דובינר, הלל דן, ראובן הכט, חיים שיף) אנשי הכושר והמרץ, שיצרו בארץ יש מאין.

ד"ר יהושע מזור

נולד ברדזיוב (פולין), כ"ג כסלו תרס"א 15.12.1900. לאביו הרב מאיר צבי מזור (מצאצאי רבנים) ולאמו רחל בת הרב אברהם אבא גרינפלד. קבל חנוך מסורתי וכללי. אקדמאי קיבל באוניברסיטאות: וורשה, המבורג וציריך. בציריך קבל תואר דוקטור לכלכלה ומדעי המדינה.

היה פעיל בארגונים ציוניים, ק.י.פ. וקח היסוד.

פרסם ספר "אינטרבנציוניזם במשטר כלכלי ליברלי" (ציריך, 1925, בגרמנית).

בשנת 1932 נשא לאשה את אירנה בת ליאון ברציובסקי. ביקר בארץ בשנות: 1936, 1937, 1938 (תיור והשקעות).

ביום 21 למרס 1939 עלה לארץ לישיבת קבע.

ממיסדי תעשית היהלומים בישראל.

חרשתן.

כתב מאמרים בעניני כלכלה ומיסדר בני ברית.

חבר ההנהלה של אגודת ידידי האוניברסיטה "בר-אילן" ושל אגודת ידידי האוניברסיטה בתלאביב.

כיהן פעמיים כנשיא לשבת בני-ברית "יעקב אהרליך".

כיהן בראשות ועדות של בני-ברית ובתפקידים רבים בה.

נבחר (בשנים האחרונות) בתור נשיא מיסדר בני-ברית בישראל.

חבר מועצת הנגידים של המיסדר העולמי של "בני-ברית".

צאצאיו: ריטה אשת מוטה גור (קצין בכיר בצה"ל), אדם מזור (אדריכל).

ד"ר משה איינהורן

נולד בוולקוביסק (פלך גרודנא, רוסיה) בשנת תרנ"ו (17.2.1896).

לאביו צבי הירש ולאמו מיכלה (בן למשפחה מסועפת ורבת יחוס. ר' עוזר איינהורן , דור ששי לפניו, דר בסביבת הורודנא (גרודנא), והיה חתנו של ר' צבי הירש יאנובר , וגיסם של ר' יהושעצייטלין ור' יעקב ברוידה. לאיסר , נכדו של עוזר, היו שלושה בנים: הבכור צבי הירש (סבו של אביו של מ. א.), זאב (מחבר פירוש על מדרש רבה), והבן הצעיר, עוזר . בני עוזר היו: איסר, שמואל לייב, יצחק ואליהו . לאיסר היו שלושה בנים: אברהם (רב בסוכובוליה), מנדל ומשה . בנו של אברהם הוא פרופ' מקס איינהורן , שנתפרסם בשנות העשרים של המאה הנוכחית כמומחה למחלות קיבה ומעיים בניו-יורק. נכדו של מנדל, ד"ר שמעון איינהורן, ששירת בתור רופא צבאי במוסקבה ומינסק, בזמן מלחמת העולם הראשונה, השתקע לאחר מכן בתל

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4430). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4430