Volume 14

Page 4461

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פיטאות של אוקספורד, לונדון ובסורבון בפאריז בספרות במדעי החברה.

בשנת 1962 קבלה תואר דוקטור באוניברסיטה של ניו-יורק בחינוך בריאותי.

בהיותה בארצות הברית היתה חברת הועד הפועל של אגודת חובבי האוניברסיטה העברית בארצותהברית, באגודת האחיות ובאגודת החינוך הלאומי של ארצות הברית.

עוסקת עתה בכתיבת ספרים מקצועיים לחינוך בריאותי בהוראה ובמחקר. למדה חינוך בריאותי בקוונס קולג' בניו יורק ובשנת 1948 התפטרה ממשרתה במטרה להתנדב בתור מנהלת חינוך בריאותי במחנות הפליטים בגרמניה באזור ארצות הברית, והספיקה לסגור את כל 10 המחנות אשר היו תחת פיקוחה. רבים נסעו לארץ הודות לעבודתה ולתעמולתה המסורה בעבודות אלו תחת פקוח הג'וינט.

כמו כן היתה מנהלת את A.T.D.C.צבאי ב-1946.

פרסמה ספר מחקר על בעיות בריאות על ישראל והשפעתם על הדרכת המורים בארץ (1962) בקשר עם קבלת התואר של דוקטור בחינוך בריאותי.

היתה ציר בקונגרס של ארגון בין לאומי של אחיות בלוס-אנגלוס (קליפורניה) בשנת 1946 וכן באטלנטי-סיטי בארצות הברית.

קבלה את התוארים: (1935).R.N. )1925( ;.B.S. ; M.A. )1936( : P.H.S. )1950( 1 CHIEF A.N.C. (1962))1945( ;Ed.D.

חברה בועד החיילים המשוחררים, בועד הפועל של ארגון ידידי אמריקה A.P.H.A..

חברת הועד הפועל של ארגון נשים לשווי זכויות בארץ. חברה פעילה בארגון עולי אמריקה וקנדה בישראל, בהדרכה של חינוך בריאותי ועבודה סוציאלית בארץ עבור החברים והחברות של ארגון זה בסניף ת"א.

מיעצת כללית להורים בחינוך בריאותי עם משרד הבריאות של ניו-יורק והוראה ב- Queens College בחינוך בריאותי ובהתפתחות כללית של הילד.

כיום מכינה מחקר בחינוך בריאות בארץ וכתיבת ספר לימודים לתלמידי האוניברסיטה. "Health Education for every day living, a text book for the college students".

הרב דוד מושקוביץ

נולד בשנת תרכ''ט (1869) בחוסט (הונגריה).

לאביו אברהם יצחק (חוטר מגזע רבנים ואנשי מעשה. סבו ר' דוד'ל ברודר היה מפורסם כאדמו"ר ובעל מופת בכל רומניה-הונגריה) ולאמו אסתר (כת רבנים).

היה גדול בתורה. שבעים משנות חייו היו קודש לרבנות ולהפצת תורה ברבים. הוא עבר כמעט את כל אירופה כמטיף ושד"ר למען רעיון שיבת ציון ולהפצת תורה ברבים. בכל הופעותיו היה משאיר רושם עז על שומעיו בהדרת הפנים שלו ובקומתו הזקופה. דיבר באופן חפשי בשפות: אידיש, עברית, גרמנית, הונגרית ורומנית.

נשא לאשה את רחל בת ר' מרדכי וירצברגר מזיבנבירגן (קדוש ורב גדול בתורה. היא היתה מפורסמת בזכרונה המפליא ומאות מאמרי חז"ל היו שגורים בפיה. בנועם הליכותיה, חכמת החיים שבה היתה שובה את לב מכריה ובתבונתה היתה מחזירה רבים לחיק היהדות. ששים שנה לוותה אותו בחיים.

נפטרה בשנת תשי"ד (1954).

עלה לארץ בשנת תרצ"ה. שנים אחדות סבל הבלי קליטה קשים והתפרנס באותן השנים ממכירת ספריו. כעבור שלוש שנים נתמנה כרב לשכונת פלורנטין וכחבר הרבנות הראשית בת"א.

כל ימיו חפש רק את הטוב אצל הזולת. לא רצה לשמוע רעות על מישהו, משום אבק רכילות. אף לא נשא בחובו כל טינא למתנגדיו ולרודפיו, אך בעניני יהדות לא ידע כל פשרה.

ספריו: "גלילי-זהב" (דרוש על התורה) כיופ הוא ספר יקר המציאות. הרבנים: קוק, זוננפלד וצירלסון זצ"ל הפליגו בשבח הספר. רבים מבין הרבנים משתמשים בספר זה. ספריו החשובים הם: "דברי אבות", "מקור התפלה", "משפט לעשוקים", "תשובות עקד הרועים" ו"רגלי מבשר".

היה אב רחום לכל קשהריום ומוכה גורל ואת פרוטתו האחרונה היה מפזר לצדקה.

אהבתו לציון היתה בלי מצרים. בעד אהבתו זו כמעט ושלם פעם בחייו. היה זה בימי מלחמת העולם הראשונה. מתנגדיו הלשינו עליו כעל מורד במלכות והובל בבר למושב בית דין צבאי ובאורח פלא ניצל. אפיזודה זו היתה בשעתו לסנסציה בעתעינות של אירופה המרכזית. הוא לא נח והמשיך להלחם למען רעיון שיבת ציון, למרות שסבל רבות ממתנגדיו.

ספרו "רגלי מבשר" שפורסם לפני ששים שנה, הוא אספקלריה נאמנה למלחמתו זו והפך לספר יסוד

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4461). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4461