Volume 14

Page 4487

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

הרב מרדכי מאיר ווייספיש

נולד בירושלים, כ"ב כסלו תרפ"ו (9.12.1925).

לאביו הרב צבי הירש (היה ידוע כספרא רבא שעזר להרבה מחברים בעריכת ספרם. השאיר אחריו כתבי יד בכל מקצועות התורה. המשפחה כוללת משפחות רבות וידועה כשמשפחות ווייספיש- לעוי. הרב צבי הירש הוא נכד הרב הגאון רבי נחום שאדיקער זצ"ל אשתו מרת מינה לאה היתה בת הרב משה מגיד, ראש משפחת התבלינים) ולאמו מילכה בת הרב שמואל מוזס (ראשוני המשפחה הגיעו לארץ בשנת תר"ג, 1843).

קבל חנוך מסורתי בת"ת "עץ חיים" ות"ת מאה שערים. התמחה אח"כ בכוחות עצמו להוראה ורבנות, שחיטה ובודק, אד לא עשה תורתו קרדום לחפור בו ומתפרנס מיגיע כפיו. מרביץ תורה לרבים ומנהל בית הכנסת של הגרי"מ חרל"פ זצ"ל.

אחד המעולים שבבעלי התפילות.

בשנת תש"ז (1947) נשא לאשה את שושנה בת הרב יחיאל ורקר (מגזע הט"ז, יליד ירושלים. משפחתו עלתה לפני 116 שנה לירושלים. הקים בשכונת נחלת שבעה מהראשונים בירושלים מכונת הסידור (ליינוטיפ) שעוד קיימת בבית דפוסו, היא הראשונה בארץ).

שימש כרב ושוחט במושבה מגדל ליד טבריה.

גבאי בבית מדרש של ישיבת בית זבול ורב בבית הכנסת נחלת שבעה בית המדרש קהל חסידים.

מפרסם מאמרים על נושאים שונים, בעיקר על תולדות הישוב וההיסטוריה של משפחות מראשוני העולים לציון וירושלים. ומיסדי הישוב בירושלים מחוץ לחומה המשפחות לעוי - ווייספיש.

עזר בהוצאת הספר ההיסטורי "הפותח שער", והשתתף בספרים שונים בחידושי תורה.

עובד כיום בעתון היומי (בהוצאה אנגלית) ג'רוסלם פוסט ויו"ר ועד הפקידים בו.

היה חבר פעיל בהגנה והשתתף במלחמת השחרור.

צאצאיו: צבי, יהושע, שמחה, מילכה .

הרב מנחם מרדכי הכהן מרקוס

נולד סלבקוב בשנת תרס"ט (11.5.1909).

לאביו ר' שלמה פנחס מרקוס (מנכדי רבי משה וושעבור) ולאמו מרים. קיבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבות והוסמך לרב.

לאחר מלחמת העולם השניה היגר לארצות הברית ונתקבל כרב בניו-יורק.

היה חבר באגודת הרבנים.

שירת כרב בבית הכנסת בפלדבוש ובבית הכנסת לינת הצדק בניו-יורק.

בשנת 1946 נשא לאשה את מינדל מלכה בת אלכסנדר בן משה חמודיס-קלב.

בשנת 1957 עלה לארץ.

בכספו רכש בית ששימש לבית כנסת בצפון תל-אביב ונתמנה לרבה. הרביץ שם תורה לנוער ולמבוגרים לא על מנת לקבל פרס.

פרסם בטאון לחידושי תורה, הלכה והאגדה "הצפון" וגם פרסם מאמרים בעתונות הדתית בארץ ובחו"ל.

לחם נגד המיסיון באמצעים קונסטרוקטיביים.

נפטר בתל-אביב, כ''ו כסלו תשכ"ג (23.12.62).

בנו; שלמה פנחס.

יצחק הלל

נולד באב תרכ"ו (15.8.1866) בפודול אילווי שליד יאסי, בנסיכות מולדווה (מ-1878 ואילך רומניה).

לאביו נפתלי , ממיסדי ראשון לציון ומראשוני מתנחליה (ראה כרך ה', עמוד 2296) ולאמו רחל לאה בת דן. ב-1881 עלה לארץ עם אביו וכל ביתו. המשיך לימודיו בתלמוד תורה ובישיבה בירושלים. אח"כ נכנס לעבודה במשק והתמחה בענפי המטעים. ב-1893 נשא לאשה את צפורה בת משה אברהם

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4487). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4487