Volume 14

Page 4486

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

והדלקת הנר ומליחה לעברית ירושלים, תש''ה, הוצאה שניה, ירושלים, תש"ך.

נפטר בבני-ברק, ט' תשרי תשי"ח (4.10.57) והובא לקבורה בפתח-תקוה.

על שמו נקרא רחוב בבני-ברק.

אליעזר מילרוד

נולד בשפטובקה (אוקראינה), כ"ח כסלו תרנ"ח (25.12.1897).

לאביו ישראל מילרוד ולאמו הניה בת ברוך מרגלית. קבל חינוך מסורתי וכללי.

ממארגני ופעילי "צעירי ציון" ו"החלוץ" (ועידת קיוב 1919), בעירו והמחוז.

היה פעיל בועד הקהילה ובהגנה עצמית בעירו (1918-19).

בשנת תר"פ (1920) עלה לארץ.

בשנת תרפ"ג (1923) נשא לאשה את חוה בת יצחק סומואטיצקי. עבד בחקלאות בקבוצת "הר-כנרת".

היה ציר מקבוצת "הר-כנרת" ליסוד ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י בחיפה בחנוכה תרפ"א (השתתפו אז בועידת פועלי א"י 4433 בוחרים).

היה מנהל חבורת הדרום ברחובות.

ממיסדי "כפר בילו".

היה פעיל במועצת פועלי רחובות - ובמועצה המקומית ברחובות.

כל השנים היה פעיל במפא"י (מפלגת פועלי א"י) והשתתף בכל הועידות והכינוסים בתור נבחר.

היה מנהל מחלקת רכוש האפוטרופוס של מדינת ישראל בדרום.

היה ראש העיר הראשון הנבחר באשקלון.

היה ראש מועצת דימונה.

נפטר בירושלים, י"ח אלול תשכ"ג (7.9.1963).

בניו: אבנר, אורי.

עו"ד שלמה כהן-צידון

נולד באלכסנדריה (מצרים), כ"ט שבט תרפ"ג (15.2.1923).

לאביו ראובן כהן ולאמו פרידה בת משה מורנו (הוריו ילידי ותושבי צידון (לבנון), ונאמר על המשפחה שלא זזה מהמקום הנחשב כארץ הקודש מימי בית שני).

קבל חינוך יסודי תיכון וגבוה (כלכלה ופיננסים במצרים בבי"ס צרפתי), 2 פקולטות בת"א (משפטים ומדעי מדינה).

קיבל תואר של עורך דין B. A. Pol. Sei(מדעי מדינה). היה חבר פעיל בבני-ברית "לשכת אליהו הנביא", פעיל בפדרציה הציונית ומנהל בי"ס יהודי-צרפתי באלכסנדריה (מצרים).

בשנת 1944 נשא לאשה את לאה בת יוסף גבאי. בשנת 1949 עלה לארץ.

ממשיך בארץ במקצועו כעורך דין.

משך שבע שנים סגן יו"ר ההנהלה הארצית של התאחדות עולי מצרים בארץ.

חבר ההנהלה המצומצמת של המפלגה הליברלית.

נשיא לשכת בני-ברית יהודה הלוי בת"א.

חבר הועד של לשכת עורכי הדין.

כתב מאמרים על עניני המזרח התיכון, משפטים ועל יחסי עדות המזרח "בטרם", "אל המזרח" ועוד.

ספרים וחוברות: היסטוריה (בכתב), ייצוג העדות בכנסת ובמוסדות החקיקה להגנת משפחות מרובות ילדים, איפה יוסלה? (פרשת המאבק הצבורי והמשפטי של חטיפות הנער יוסלה ב-1963).

בתוקף תפקידו כסניגור ניהל המשפט לדוגמא לפיצויים עבור נפגעי הרדיפות ואונס יהודיות במצרים. המשפט שהביא לזיכוי ראש עירית אופקים מאשמות שהוטלו עליו. ניהל את המאבק המשפטי והצבורי אשר גרם להחזרת הילד יוסל'ה שנחטף מהוריו.

צאצאיו : מרגלית (סטודנטית למשפטים), ראובן (תלמיד), יוסף (תלמיד).

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4486). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4486