Volume 6

Page 2555

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

יצחק ברא"ז

נולד בתל-אביב, א' אלול תרפ"ו (8.8.26). לאביו יוסף (מצאצאי רבי אלכסנדר זיסקינד, בעל "יסוד ושרש העבודה" ("בראז" - בני רבי אלכסנדר זיסקינד) ולאמו דבורה בת ישראל אהרן שמואלביץ. קיבל חינוך בבית ספר תיכוני, מוסמך בית הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב, מוסמך אוניברסיטת לונדון, LL.B., LL.M.,חבר הבר האנגלי, מוסמך באקדמיה לחוק בינלאומי בהאג. עורך דין בחיפה.

לשעבר, מרכז ומפקד המכבי הצעיר בפתח-תקוה.

חבר ההגנה (חי"ש) מאז 1940, שירת בצ.ה.ל. במלחמת השחרור 1948-9,

רבקה רוזנצויג

נולדה בירושלים. י"ח אלול תרנ''ט (1899).

לאביה אב רהם בער לוי (ממשפחת רוהלד) ולאמא שושנה (רייזל) בת ר' בייניש הצורף סלור, מגואלי אדמת יהודיה (אמה נולדה בחברון. אביה עלה עם הוריו מגלות רוסיה בגיל רך, חי בירושלים והתחנך שם ברוח המסורת בת"ת והישיבות של הכולל).

קבלה חנוך כללי.

בימי מלחמת העולם הראשונה נקלעה המשפחה לכפר סבא ונמצאה בבית הרופא (אחי אמה) ר' צבי אריה סלור. שם נפגשה לראשונה עם ליפא רוזנצויג (ראה בכרך זה) בן העליה השניה. היתה פעילה מאד בהגשת עזרה לפליטי המלחמה מגורשי תל-אביב ויפו ועבדה בהתנדבות לעזרת החולים מבין הפליטים במסירות רבה.

בנה: ד"ר אברהם רוזנצויג (גיאולוג מינרלוג ומומחה במחקר האוראניום).

יהודה בלום

נולד בירושלים, בשנת תרנ"ה (15.5.1895) לאביו אברהם יחזקאל (ראה כרך א', עמוד 476) ולאמו רחל לאה בת טודרוס הלוי. קבל חנוך מסורתי וכללי באוניברסיטה האמריקאית בבירות.

היה פעיל בארגוני הנוער הציוני בירושלים. בשנת 1918 היה מזכירו של ד"ר דוד אידר במשלחת ועד הצירים לארץ ישראל.

בשנת 1922 נשא לאשה את קלרה בת בנימין זאב ואן-להר.

כל השנים התעסק ביצוא פרי הדר והיה חבר הנהלה במרכז פרי הדר ובחברת סמל, סוכנות אניות למשלוח פרי הדר.

כיום, בעל משרד פרטי ליצוא תוצרת חקלאית. חבר הנהלה בחברות שונות.

בתו: רות.

חיים אליעזר הויזדורף

לאביו ר' עזריאל זליג (ראה כרך ה', עמוד 2354) ולאמו חנה ליפשה בת ר' צבי מוילנה, שהגיעה לארץ בשנת תר"ח (1848) עם הסבא שלה ר' מרדכי מינסקער. נולד בירושלים, כ"ב ניסן תרכ"ד (1864).

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2555). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2555