Volume 6

Page 2556

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

קבל חנוך מסורתי בישיבת "עץ-חיים" בירושלים והוסמך לרבנות ושו"ב, נשא לאשה את חיה ריזה (אלטע) בת הרב יהושע בצלאל (קופל) קנטרוביץ (ראה בכרך ג', עמוד 1107).

התפרסם בתור עלוי ולמדן מופלג. בשנת תרמ"ו (1886) נסע לגרמניה ומשם לארצות הברית והשתלם ברוקחות. כעבור שנים, חזר לארץ ועבד בתור רוקח וחימאי בבית החולים רוטשילד בירושלים.

נפטר בניו-יורק, ט"ו אדר ת"ש (24.2.1940) צאצאיו: יעקב (ראה כרך ה', עמוד 2352), מאיר, אסתר לאה אשת אלעזר בן אברהם) רוקח, צפורה אשת שמריהו ילין.

אברהם אסף (אוסובסקי)

נולד בלובן (רוסיה הלבנה), כ"ה כסלו תרס"ז (4.12.1906).

לאביו יהודה זאב (אחי הפרופ' הרב שמחה אסף מירושלים, ראה כרך ב', עמוד 769) ולאמו צפורה בתצבי יעקב אפשטיין קבל חנוך מסורתי בחדר ובישיבת סלוצק. ב-4 לנובמבר 1921 עלה לארץ.

למד בבית מדרש למורים מזרחי, האוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בריטיש קולומביה.

בתש''א נשא לאשה את אסתר רבקה בת משה זילברמן. נתמנה למנהל בית הספר דובנוב בתל-אביב.

חבר ביה"ד של הסתדרות המורים. עד לפני שנתיים היה חבר ועד סניף המורים בתל-אביב וחבר בועד המנהלים של מנהלי בתי הספר בתל-אביב.

כתב מאמרים, ספורים ב"הד החנוך".

כתב ספר "השבת" (בהוצאת י. צ'יציק), חוברות לכתות א-ב בהוצאת הנ"ל, ספר "ימים נוראים" בהוצאה הנ"ל.

משנת 1924 היה פעיל בהגנה.

צאצאיו:יהודה, טליה.

יהודה שפק

נולד בוולקוביסק (פולניה) בשנת תרס"ב (15.3.1902). לאביו אריה שפאק ולאמו אסתר בת יצחק לבזובסקי (נפטרה בתל-אביב, כ' אלול תש"י). עדינת נפש ובעלת מדות תרומיות.

ממשפחת דב ש פק (- לובזובסקי), ראה כרך ב'. עמוד 662.

קבל חנוך מסורתי בחדר מתוקן וכללי בבית ספר עממי ובגימנסיה. עבד בחשמלאות.

בחו"ל היה פעיל בארגוני הנוער ובעיקר באוסף כספים לקרנות וכו' ופעל רבות לעלית הנוער וחלוצים לא"י.

בשנת 1923 עלה לארץ, למרות מצבו הכלכלי הטוב בחו"ל.

בהתחלה עסק במקצועו כחשמלאי. ואח"כ עבד באופן עצמאי כמכונאי ומומחה לעניני משאבות מים. והוציא לפועל שורה ארוכה של עבודות בשטח ההשקאה.

מתל-אביב עבר למושבה חדרה. התמסר לחקלאות ולגדול דגים. יו"ר הנהלת אגודת "דגון" - לגידול דגים בחדרה (בשטח של כ-360 דונם) שותף לבית

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2556). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2556