Volume 6

Page 2557

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

חרושת למרצפות "שומרון" בחדרה וממשיך במקצועו (משאבות-מים).

בשנת 1930 נשא לאשה את רחל בת אריה ליב אידלשטיין מזכרון יעקב.

חבר מועצת בנק הלואה וחסכון חדרה.

יו"ר ועד ההורים בבית-הספר הכללי העממי בחדרה. חבר מועצת והנהלת עירית חדרה מטעם הציונים הכלליים.

חבר הנהלת סניף הציונים הכלליים בחדרה.

לשעבר חבר המועצה המקומית חדרה מטעם התושבים.

היה פעיל בהגנה בתל-אביב ואח"כ בחדרה. שימש בתור מפקד בכל מיני תפקידים. משנת 1929 נתמנה למפקד איזור בתל-אביב ובשנת 1936 הועבר לתפקיד מפקד פלוגה נודדת בחדרה. היה גם מחסנאי לנשק "ההגנה" בתל-אביב. עבר כל מיני קורסים ב"הגנה" בהצלחה ומלא תפקידים חשובים (בפיקוד וכ'ו) במשך 26 שנה.

נענה לכל עבודה צבורית. הגיש עזרה רבה לעולים חדשים, ולכל נזקק שפנה אליו.

ירש גם מהוריו את התכונה של "מתן בסתר"...

צאצאיו: יעל (גננת מוסמכת), עודד (בוגר הגימנסיה "חדרה") עמיחי.

נתן אגמון (ביסטריצקי)

נולד זווניגורודקה (אוקראינה) בשנת תרנ"ו (7.8.1896).

לאביו שמואל (סוחר) ולאמו בילה בת יצחק פלח, קבל חנוך מסורתי וכללי בגמנסיה.

היה פעיל בארגונים הציוניים. מחנך העם ואת הנוער היהודי בפרט - לציונות. היה נואם בכל מקום שנתבקש.

ב--1918 נשא לאשה את חיה בת אריה ליב גוטמן. בשנת 1920 עלה לארץ (ביקור ראשון ב-1913).

שהה כמה פעמים בשליחות קק"ל בחו"ל וארגן מחלקות קק"ל בבה"ס בגולה.

פעל במשך שנים כחבר ההנהלה של הקרן הקימת לישראל בירושלים.

השתתף בהרבה קונגרסים ציוניים כנציג הקק"קל.

כתב מאמרים רבים, מאמרי בקרת כתב ב"העם", "השלוח'', "הפועל הצעיר", "מעברות", "ראסוויט" ועוד.

ספרים: "ימים ולילות" רומן (תרפ"ו), "קסמי יבשת", "חינוך העם לציונות", "היהדות והציונות באמריקה הלטינית", ''שבתי צבי" (תרצ"א, מוצג ע"י "אהל"), "בליל זה" (תרצ"ח, מוצג ע"י "הבימה"), "ירושלים ורומי" (תרצ"ט), "יהודה איש קריות" (תר"ץ), "ישוע מנצרת".

בניו: שמואל, יעקב.

יוסף ברא"ז

נולד באולקיניק (רוסיה) בשנת תרנ"ז (1897). לאביו זאב (מצאצאי רבי אלכסנדר זיסקינד, בעל "יסוד ושרש העבודה" ("בראז" - בני רבי אלכסנדר זיסקינד) ולאמו לאה מלכה בת אבא לנדא, קיבל חינוך מסורתי בישיבה באולקניקי ליד וילנא. עלה לארץ בשנת 1911 והתישב בפתח-תקוה. עסק בחקלאות כנוטע פרדסים ומשווק הדרים.

גאל קרקעות מערבים בשטחים שונים.

בשנת 1923 נשא לאשה את דבורה בת ישראל אהרן שמואלביץ. היה פעיל בהגנה במאורעות 1921, 1929, 1936 וכו.

בניו: יצחק (עו"ד, ראה בכרך זה), זאב.

יצחק מאיר

נולד בשנת תרמ"ג (16.3,1883) בקלנברג שבמחוז אאכן, בקצה המערב של גרמניה.

לאביו שמעון ולאמו ברונט בת יצחק זכריוס. משגמר ב-1900 את לימודיו בבית ספר התיכון למד בבתי-ספר לאמנות בקלן, דיסלדורף ומינכן את הפיסול במתכת ובמינכן גם בבית-ספר לנפחות אמנותית והוסיף ללמוד, ולהשתלם בעבודה מעשית בבתי-מלאכה נודעים בקלן, ברלין ולונדון. בשנות שרותו בצבא הגרמני, בחיל התותחנים, שימש כמכונאי לסוללות ובמלחמת

APA citation

Tidhar, D. (1955). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 6, p. 2557). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/6/2557