Volume 14

Page 4513

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ממיסדי המעמד הבינוני בת"א. היה חבר הנשיאות ומועמד לבחירות למועצת עירית תל-אביב מהתאחדות הסוחרים הזעירים בזמנו.

מפעילי הצה"ר ומחסידי זאב ז'בוטינסקי כל השנים. אירגן למופת את ענף הארחה.

בשנת 1946 בנה בהר-כנען בצפת בנין לבית מלון ממדרגה ראשונה המתנהל כיום ע"י בתו ובעלה.

עזר ללוחמי אצ"ל במלחמתם ביפו והסביבה ע"י מזון וכו'.

בתו: אטיל אשת יעקב ברקל (נכדיו: דן יצחק, יוסף הידור ).

בת מאומצת (בת אחות אשתו): רעיה אשת ליפא בריינין.

מיכאל מאיר נאמן

נולד בירושלים, י"ג אלול תרס"ז (28.8.1907).

לאביו משה אליהו נאמן (ראה בכרך זה) ולאמו אסתר בת ר' אברהם גבור. בשנת תרס"ז (1907) עברה המשפחה לפתח-תקוה.

קיבל חינוך מסורתי בת"ת בהנהלתו של ד"ר אורבוך , וכללי בגמנסיה העברית הרצליה בת"א.

היה פעיל "בגדוד מגיני השפה" ועמד בראש מחלקת ההוראה.

נמנה על מיסדי "האזרח הצעיר".

יסד את אגודת הנוער למען הקהק''ל "אהלה" ומטעמה היה החבר הצעיר במועצה למען הקהק''ל.

היה בין מיסדי הארגון למען "תוצרת הארץ".

בשנת 1932 נשא לאשה את חנה פרומה בת ר' אברהם יצחק אלתר יפה. היה מחבריה הראשונים של תנועת "הצה"ר" ונבחר לחבר ועד סניף ת"א. שימש גם כמזכיר הועד המרכזי.

היה מבוגרי בית הספר לקציני בית"ר ונמנה על מדריכי בית"ר.

אירגן את הפגנת הנוער הלאומי שצעדה ברחובות ירושלים בתשעה באב תרפ"א (3.8.1921), מוקפת שוטרים בריטיים וערבים הגיעו והפגינו ברחבת "הכותל המערבי" נגד החלטת "ועדת הכותל". היה בין 3 נציגי המפגינים שהביאו את מחאת הנוער הלאומי בפני הנציב העליון והמזכיר הראשי לממשלת המנדט.

פתח משרד לעסקי קרקעות והעברות בספרי האחוזה (טבו).

מיסד שכונת "מכבי החדשה".

היה פעיל במשמר האזרחי במלחמת העולם השניה. מלא תפקיד של מדריך להתגוננות בפני התקפות מהאויר.

עם קום המדינה גויס להג"א. שירת בה בדרגת פקד בכיר (מפקד חבל רוטשילד) עד לשנת 1955.

חבר התאחדות בני הישוב, אגודת ישראלאמריקה, "בתנועת החרות" ועסקן פעיל בהתאחדות בעלי הבתים.

צאצאיו: אברהם יצחק נאמן (עו"ד), אביבה (עו"ד), עמיחי.

ישראל ספקטור

נולד בשארגורוד, פלך פאדול (אוקראינה), ט' אב תרס"ב (12.8.1902).

לאביו אליעזר (סוחר) ולאמו בלה בת יהושע חיים פיצרסקי.

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4513). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4513