Volume 14

Page 4504

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

בשנת תש''ח (1948) עלה לארץ.

חבר מערכת "שערים" של אגודת פא''י.

יו"ר הנהלת חברת "פיתוח'' חברה למימון ולהשקעה בע''מ.

חבר הנהלת קופת מלוה וחסכון של פא''י.

חבר הנהלת לשכת המס המרכזית.

חבר המועצה הראשונה והשניה של המוסד לביטוח לאומי.

חבר במועצת הקליטה של הסוכנות היהודית. דובר בוועדה המייעצת הממשלתית לשיכון.

חבר בוועדת פנקס הבוחרים שע"י משרד הפנים.

חבר המרכז העולמי של פא"י.

מ"מ חבר וועדת הבחירות המרכזית לכנסת ד' ו-ה'.

בשנת תש"ך אירגן יחד עם השר ר' בנימין מינץ ז"ל את "תערוכת החסידות" לציון 200 שנה להסתלקותו של הבעש"ט.

שירת בצה"ל ובמלחמת מבצע סיני.

מזכיר כללי של פועלי אגודת ישראל (פא"י).

צאצאיו: מרדכי, נחמה, עליזה, חנוך.

הרב יעקב יוסף זילברמן

נולד בצפת בשנת תרי"ט (1859), דור חמישי מבעל שם-טוב.

לאביו ר' יחיאל דב (מצאצאיו של שאול וואהל ונחשב ביחוסו עד רש"י ודוד המלך. הובא לא''י בעלית החסידים ע"י גב' שרה רייזה בת הרב צבי, בנו יחידו של הבעל שם טוב) ולאמו רבקה בת אהרן גרייץ. קיבל חינוך מסורתי וקבלה. הוסמך בגיל הברמצוה להוראה ע"י הרידב"ז (הרב יעקב דוד ווילאבסקי, ראש הישיבה שנשאה את שמו בצפת. ראה כרך ג', עמוד 1466).

נשא לאשה את שרה בת יהודה ליב קרויטאהמר, מקולומי - גליציה (נפטרה בצפת, י"ז אייר תרע"ח (29.4.1918) . נדבקה במחלת הטיפוס מחולים שבאה לעזרתם).

בסוף 1913 נסע לאוסטריה ולרוסיה בענינים משפחתיים והשפיע על בעלי יכולת שם לתמוך במוסדות הצדקה בארץ ולעליתם לארץ.

בכל יום חמישי היה מחלק סכומי כסף (היה נוהג לפרוש 10% מהכנסותיו למטרה זו) לנצרכים לשבת וחגים. קרה מקרה ואחד מאלה הנעזרים על ידו, יצא בעדות שקר נגדו בקשר עם בנין בית שנבנה בצפת. כשמסרו לו את שם הנתמך שהעיד להזיק לו, ענה - אין יהודי רע בעולם, ואם הוא נכשל, סימן שנתתי לו תמיכה קטנה. לו נתתי לו תמיכה יותר גדולה לא היה בא לידי עברה, והאשמה בי.

היה תורם בצנעה, בסתר בכדי לא להעליב את המקבל.

פרסם ספר תולדות הרב יעקב יוסף מפולוניא צפנת פענח, תלמיד הבעש"ט.

השאיר כתבי יד בעניני תורה חסידית. חלק מכתבי היד נאבד בהיותו ברוסיה בימי הפרעות.

נפטר בקיוב, י"ב טבת תרפ"א (23.12.1920).

צאצאיו: הרב שלום זילברמן (תלמיד מובהק של הרידב''ז), ברוך זילברמן ז"ל, חיים זילברמן, שרה אשת דוד שור, ברנרד (יחיאל דב) זילבר (בארצות הברית) אברהם.

שלמה זמרוני (נוטא)

נולד בנאדי-פאלאד (הונגריה), י"ט תשרי תרס"ט (14.10.1908).

לאביו ר' משה נוטא ז"ל (ממשפחת בעלי אחוזות וסוחרים) ולאמו מלכה בת חיים וועניג (מרימנוב בגליציה המערבית, נצר למשפחת אדמו''רים).

בשנת 1909 עברו הוריו לגור לעיר קלויזנבורג בירת טרנסילבניה.

קיבל חינוך מסורתי. גמר בי"ס עממי ואזרחי (תיכוני) של הקהלה האורטודוקסית בעיר ונסע ללמוד תורה בישיבות. למד בישיבת מארוש-וואשארהעלי

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4504). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4504