Volume 14

Page 4534

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

ד"ר שמעון אגרנט

נולד בלויסביל-קיי (ארצות הברית) ט"ו אלול תרס"ו (5.9.1906).

לאביו ד"ר אהרון יוסף אגרנט (הוסמך לד"ר לרפואה ולרופא שינים. עלה לארץ בשנת 1929 והשתקע בחיפה. עסקן צבורי. ראה כרך שמיני, עמוד 3036) ולאמו פנינה בת שמעון שניצר . קיבל חינוך מסורתי וכללי. היתה לו נטיה חזקה להיסטוריה ולמדעי-הרוח, אבל העדיף את המשפט. בוגר האוניברסיטה בשיקגו במשפטים LL.D. היה יו"ר ארגון הסטודנטים הציונים "אבוקה" בשיקגו. אחרי עליתו לארץ נבחר במקומו ארתור גולדברג , שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית (חברו מנוער).

עלה לארץ בשנת תר"ץ (1930).

נשא לאשה את כרמלה בת ישראל פרידלנד .

בשנות 1931-40 עבד כעורך דין פרטי בחיפה. משרדו התפתח יפה.

בשנות 1940-48 שופט שלום (אחרי שוויתר על דרכונו האמריקאי וקיבל אזרחות א"י). טיפל הרבה בעבריינות הנוער, תחום לו שמורה עד היום פינה מיוחדת בלבו.

בשנות 1948-50 שופט בית המשפט המחוזי בחיפה.

בשנות 1950-1965 שופט בית המשפט העליון (כחמש שנים כיהן כמ"מ קבוע של נשיא בית המשפט העליון).

ביום ט"ו אדר ב' תשכ"ה (19.3.1965) מינהו נשיא המדינה ה' זלמן שז"ר לנשיא בית המשפט העליון בארץ ואת השופט פרופ' משה זילברג כממלא מקום קבוע.

בשאלת חופש הביטוי וחרויות האזרח, השקפתו - וכנראה השקפת חבריו - היא כי במקום שטובת הציבור מחייבת העדפה על טובת הפרט - עדיפה טובת הציבור. אבל במקום שאפשר לשכנם בכפיפה - עדיף לעשות כן ולא לתת לאדמיניסטרציה, אף כאשר יש להם מניעים חיוביים, להשיג את מבוקשה על חשבון טובת הפרט.

תמיד היה נגד עונש מוות, מחוץ לעבירות הקשורות בשואה. ישב בין השופטים שאישרו את פסק הדין המוות שנגזר על אדולף אייכמן , אבל כאשר עמדה שאלת עונש-המוות על הפרק בכנסת הראשונה, הופיע בפני ועדת חוק, חוקה ומשפט והביע את דעתו החד-משמעית נגד עונש המוות. יש לו דעה קדומה. הנימוק המכריע היא האפשרות של טעות - וכבר היו דברים מעולם (שדנו ארם למוות באנגליה, ואחר כך התברר, כי לא הוא ביצע את הפשע אשר יוחס לו). בארצות הברית בימי משפט סאקו וואנצטי . עקב בהיותו בארצות הברית אחרי תהליכי המשפט לכל שלביו, הבחין באיזה טיפול מאד לא הוגן זכו הנאשמים מצד השופט, וקרא גם את החוברת המצויינת שפירסם השופט פליכס פרנקפורטר, חבר בית המשפט העליון בארצותהברית, נגד פסק דין המוות שנחרץ על סאקו וואנצטי . זה השפיע עליו, אם כי את עמדתו נגד עונש המוות קבע עוד שנים קודם לכן.

על שולחן עבודתו מוצב שלט זעיר הממצה את השקפת עולמו - לאמר: "דעת חסרת - מה קנית ? דעת קנית - מה חסרת ?".

צאצאיו: צילה, הלל, יעל .

יוסף שרק

נולד בבוריסלאב (גליציה) בשנת תרנ''ד (28.4.1894).

לאביו אברהם יצחק (ממשפחת סוחרים ועסקנים) ולאמו מינה .

קיבל חינוך מסורתי - ציוני בבית הוריו.

עסק במסחר והיה פעיל בארגונים ציוניים בעירו.

היה פעיל בעירו בעבודה ציונית.

נשא לאשה את אסתר בת מתתיהו .

בשנות השואה נלקח הוא ומשפחתו למחנות

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4534). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4534