Volume 14

Page 4559

Previous Go to page Next

Translate this page using Google Translate

פות עד חודש אייר תרצ"ט (1939), בו נתקבל כדיין ומורה-צדק בפורט-ליוטיי (מרוקו).

נחשב לאחד מגדולי הפוסקים במרוקו. בשנת תרצ''ה (1935) הדפיס בקאזהבלנקה, בדפוס יהודה ראזון את חיבורו הגדול "שושנים לדוד" - בשני הלקים, על אבן העזר, חושן משפט, אורח חיים, יורה דעה, הלכות פסוקות (148 עמודים בפורמט גדול). הבקורת על הספרים העלו על נס את בהירות שכלו בפתרון כמה בעיות קשות, ביחוד בעניני גיטין וגירושין.

בחדש אייר תש"א (1941), מינהו הרב רפאל אנקאווה לדיין ומו"צ ברבאט, בה שירת את קהלתו באמונה עד יום עלותו לירושלים בשנת תש"ח (1948) להשתקע בה.

ניסה כוחו גם בחרוזים וחיבר כמה פיוטים מוצלחים, בעברית צחה.

נפטר בירושלים, י"ח שבט תשט"ז (31.1.1956) השאיר אחריו אלמנה, שני בנים בישראל, שלשה ברבאט ושתי בנות במרוקו.

אליעזר מטלון

נולד ביפו, ג' תמוז תרס"ט (22.6.1909).

לאביו משה יצחק מטלון (מעורכי הדין הראשונים ביפו. גאל שטחי קרקעות רבים מידי הערבים. עסקן צבורי מובהק בעדה הספרדית, ראה כרך ז', עמודים 1941-42) ולאמו מלכה רחל בת הרב משה יצחק הכהן מירושלים (נפטרה בתל-אביב, ט' אייר תש"ג 14.5.1943). על- שמה הונח יסוד למוסד "טיפליה" עירונית ב"נוה שאנן" הנקרא "בית מלכה מטלון", מוסד הנותן טיפול רפואי ואשפוז "לאם ולילד" חלושים.

קיבל חינוך עברי בבית ספר תחכמוני, כי"ח (אליאנס) בת"א, במכללה האמריקאית בבירות (לבנון) ובהמכללה הלונדונית לכלכלה מדינית.

היה יו"ר ארגון נוער עדות המזרח "דגל ציון".

היה חבר הנהלת מכבי. חבר ההגנה כל השנים.

מפקד הג"א במחוז ת"א והשתתף במלחמת השחרור.

נשא לאשה את יעל בת שמואל רבינוביץ. היה ציר הקונגרס הציוני הכ"א מטעם העדה הספרדית.

חבר מזכירות מפא"י, מחוז תל-אביב-יפו.

חבר מרכז מפא"י (מפלגת פועלי א"י).

בשנים האחרונות היה קונסול כלכלי בשירות משרד החוץ הישראלי, בסידני (אוסטרליה) והצליח בתפקידו. יועץ כלכלי.

כבנו הבכור של המשפחה, התמסר מילדותו לעבודה צבורית והזניח את עסקי המשפחה.

צאצאיו: מלכה, משה רמיאל, עדיאל.

ליאו פרוץ

נולד בפראג (צ'כוסלובקיה) בשנת תרמ''ב (1882).

לאביו בנדיקט פרוץ (סוחר ובעל תעשיה) ולאמו אמה בת שמעון אוסטרייכר. אחיו של העסקן והנדבן הידוע, בעל תעשיות בארץ, הנס פרוץ (ראה כרך ג', עמוד 1475).

בן 16 היה כשעבר לוינה (אוסטריה), סיים לימודיו באוניברסיטה במקצוע המתמטיקה.

רוב שנותיו בילה בוינה. בה רכש לו עמדה מכובדת בין סופרי אוסטריה.

נשא לאשה את גריפה לבית המבורגר. עסק בעניני ביטוח כמומחה לעניני סטטיסטיקה וחישוב, אד לפתע נטש את מקצועו והתחיל לכתוב. ספרו הראשון (בהיותו בן 29) "הכדור השלישי", על כיבוש מכסיקו זכה בהצלחה. הופיע בעשר מהדורות (בהוצאה המפורסמת של אלברט לאנגה) ; ספרו השני "בין תשע לתשע" - על רגשותיו והרהוריו של מתאבד, המרחף בין שמים וארץ. תורגם לתשע שפות. לעברית תורגם ע"י לאה גולדברג ונדפס ב"דבר" בהמשכים: ספרו השלישי ה"מרקיזה דהבוביבאר" - המתאר את מלחמת הספרדים בנפוליון. תורגם לתשע שפות ואף הוסרט; "לאן אתה מתגלגל, תפוח?" - רומן מימי המהפכה הרוסית (הופיע גם

APA citation

Tidhar, D. (1965). Entsiklopedyah le-halutse ha-yishuv u-vonav (Vol. 14, p. 4559). Retrieved from https://www.tidhar.tourolib.org/tidhar/view/14/4559